یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sunday, 27 November 2022


سخن مردم"پيشگيری مقدم بر درمان است و سلامت عمومی در گرو مشاركت همگانی است.

اسماعیلی

به گزارش سخن مردم"اتاق اصناف شهرستان دشتستان، اتحاديه هاي صنفی و كسبه و بازاريان طبق مصوبه جلسه پدافند غير عامل و شورای سلامت در راستای پيشگيری از شيوع بيماری کووید -۱۹ (کرونا) و ضرورت حفظ سلامت شهروندان، همچنين كنترل چرخه ی انتقال ويروس در يك اقدام تحسين برانگيز اقدام به تعطيلی بازار نمودند.

هر چند چشم اميد اصناف به روزهای پايانی سال بوده و با مشكلات عديده ای دست به گريبانند ولي مصالح و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجيح داده و مسئوليت اجتماعي خود را به منصه ظهور گذاشتند.

پس از تصميمات اخير در سطح كلان، اصناف شهرستان كه در دو هفته اخير با رفتار مثال زدنی در سطح كشور بعنوان نماد و الگو مطرح بودند، اين تهديد را تبديل به فرصت نموده و از كادر درمانی و بهداشتی و شهروندان حمايت كردند، لذا انتظار داریم همچنان به روند فوق ادامه دهند.

لذا با اميد و خوشبينی به آينده مینگریم و هرگز نبايد به خستگی و يأس اعتقاد داشته باشیم، بخصوص زمانی كه سلامت شهروندان به يك ويروس نوپديد بستگی دارد، پس دست در دست هم با همدلی، همكاری و هماهنگی سلامت عمومی جامعه خود را تضمين ميكنيم.

و کلام آخر ما اصناف دشتستان در این مرحله تاریخی و خطير از نگاه جامعه خود قرار داريم كه مي توانيم با كنترل بحران با تعطيل نمودن بازار از خود و آحاد جامعه محافظت كنيم و در اين خصوص مسئوليت اجتماعی تك تك ما ايجاب ميكند از خودمان و شهروندانمان در برابر اين بيماری دفاع كنيم.

اتاق اصناف و اتحاديه های صنفی شهرستان دشتستان

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه