جمعه, 09 آبان 1399 - Friday, 30 October 2020

سخن مردم"یک بار دیگر دستان ناپاک و خون آلود جنایت کاران واقعی زمانه از پشت چهره های به ظاهر بشر دوست آشکار شد.

بسم الله  الرحمن الرحیم

یک بار دیگر دستان ناپاک و خون آلود جنایت کاران واقعی زمانه از پشت چهره های به ظاهر بشر دوست آشکار شد.

مهدی نیکنام

رژیم جنایت کار آمریکا ،در اقدام نسنجیده خبیثانه همراه با خوش رقصی احمقانه برای  صهیونیسم جهانی که منشا و مبدا تروریسم و جنایت علیه بشریت  می باشد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برخلاف تمامی اصول نظامی و دیپلماتیک جهانی در لیست خود خوانده تروریستی قرار دادند.

این اتفاق نشان درستی و حقانیت شعارهای ملت ایران علیه آمریکا و درستی راهی است که مردم ایران و منطقه طی چهل سال گذشته طی کرده اند و تردیدی نیست که حاصل این اقدام نسنجیده، افزایش همبستگی و محبوبیت پاسداران و سرداران سپاه مخصوصا در میان ملت های مظلوم منطقه و نهایتا انزوای بیشتر دولت زورگو و بی منطق آمریکا خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از مردم شهید پرور،  انقلابی و ولایت مدار  شهر برازجان  ضمن حمایت کامل از شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،این اقدام آمریکا را به شدت محکوم و آمریکا را به عنوان محور شرارت و پیشگام اقدامات تروریستی و پرورش تروریسم در سطح منطقه و جهان در ابعاد نظامی، فرهنگی و اقتصادی می دانیم، ضمن دفاع از سیاست شورای امنیت ملی از همه نیروهای سیاسی مردمی انتظار می رود که وحدت خود را در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا به نمایش بگذارند .

مهدی نیکنام
خادم مردم شهید پرور و انقلابی در شورای اسلامی شهر برازجان

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه