دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400 - Sunday, 16 May 2021

به گزارش سخن مردمپنــجمین مــراسم اجتمـــاع بـــزرگ مدافـــعــــان حــــرم در استـــان بـــوشهــــر برگزار می شود.

sokhanemardom 2304

مــراســم ویـــژه وفــــات مـــــــادر ادب

حضــــرت ام الـــبنـیــن (س)

"و پنــجمین مــراسم اجتمـــاع بـــزرگ مدافـــعــــان حــــرم در استـــان بـــوشهــــر"

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه