دوشنبه, 02 خرداد 1401 - Sunday, 22 May 2022

سخن مردم : واژه تبعید گاه بر این شهر که یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران است بردارند و بیش از این روحیه مردم این دیار که درگیر با بیماری کرونا هستند را مکدر ننمایند.

index

به گزارش سخن مردم : تبعید گاه واژه ای نامأنوس برای شهر شهید پرور و عالم خیز برازجان است این شهر مرکز دشتستان بزرگ است و از قدیم تاکنون به دیانت و شجاعت و در دفاع از وطن و ناموس و دین زبان زد خاص و عام بوده است اخیرا این شهر مهم و تاریخی و سترگ استان بوشهر را جز تبعید گاه های کشور معرفی نموده که باعث ناراحتی فراوان مردم مومن و انقلابی این دیار شده است

تبعید گاه گزاره ای نامأنوس و از جنس محرومیت بر تن این شهر است ، شهر ما را برای آشوبگران کلان شهر ها قفس پنداشته اند ، نفس های این شهر (برازجان) از هجمه ی این همه تبعیدی که در دهلیزهای شهر جاری شده اند به شماره افتاده است .

شاید گزاره تبعیدگاه، تعریف شده در ذهن های محرومی است که گمان نمی کنند اینجا هم سرشار از روح حیات و زندگی است!!!!! ذهن که محصور شود یک شهر را هم در بند اسارت می کشد. اندیشه ای که به دنبال رهایی نباشد همواره خود را محروم می یابد.

شاید باور تلخ محرومیت در اذهان خواص این شهر هم تثبیت شده که تلاش برای بیرون کشیدن عنوان "منطقه محروم" از بطن این شهر عینیت نمی یابد و در قالب کلمات پوشالی صرف خفه شده است.

نتیجه ی تبعیدهای مکرر، پر گشودن نخبگان از این شهر است تا فرهنگ پایین این شهر دست و پا گیر پیشرفتشان نشود،

آخر جامعه ای که تمام کوچه پس کوچه هایش رنگ انحطاط و شرارت به خود بگیرد، دیگر کسی خریدار علم و خواهان علم نمی ماند.

حداقلش این است که جوانان شهر من همنشین تبعیدی ها می شود و این شهر تربیت کننده مجرم می شود، نتیجه اش دو برابر شدن دردسر دستگاه قضایی شهر ما در کنترل امنیت است .

نتیجه اش غارت سرمایه کسبه ی این شهر از سوی تبعیدی های بی خانمانی است که در تهیه روزی خود مانده اند و نتیجه این می شود که نسبتی از جمعیت کارگران این شهر را تبعیدی ها تشکیل می دهند.

لذا اینجانب به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر برازجان و خادم این مردم انزجار خود را از این تصمیم نابجا اعلام می نمایم و از برنامه ریزان آن می خواهم که در تصمیم خود تجدید نظر نموده و توهین بزرگ خود را به این شهر که یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران است بردارند و بیش از این روحیه مردم این دیار که درگیر با بیماری کرونا هستند را مکدر ننمایند.

مهدی نیکنام

نایب رئیس شورای اسلامی شهر برازجان

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه