پنج شنبه, 10 آذر 1401 - Thursday, 01 December 2022

9

10

به گزارش سخن مردم: توصیه های پلیس دشتستان در پیشگیری از سرقت از کارت عابر بانک به شرح زیر است:

1- نحوه استفاده صحیح از کارت عابربانک را فرا بگیرید

2- در حفظ و نگهداری کارت های عابر بانک دقت نمائید

3- از رمز کارت خود مراقبت کنید

4-موجودی حسابهای خود مخصوصا حسایهای عابر بانکی را در فاصله های زمانی مناسب کنترل کنید

5-هنگام استفاده از کا رت عابر بانک مراقب باشید ممکن است افرادی شماره روی کارت شما را بردارند

6-مشخصات حساب بانکی خود را از طریق پیامک برای هیچکس ارسال نکنید

7-از انجام عملیات بانکی به پیشنهاد افراد غیر مطمئن پرهیز کنید

8-کارت عابر بانک خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

9-در باجه های عابر بانک نکات ایمنی را رعایت کنید

10-در هنگام پرداخت های اینترنتی نکات ایمنی را رعایت کنید.

فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان - معاونت اجتماعی

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه