شنبه, 16 اسفند 1399 - Saturday, 06 March 2021

سروش  حسن زاده هنرمندومدرس موسیقی- آوازسنتی

سخن مردم"سروش حسن زاده فرزند غلامحسین درتاریخ 1363/3/25 درشهر برازجان متولدگردید.

به گزارش سخن مردم"وی دوران تحصیلات ابتدایی تادیپلم رادرزادگاهش گذرانید. ودرسال 1390موفق به اخذ مدرک کاردانی علمی کاربردی دررشته روابط عمومی گردیدند.

2iy_سروش_حسن_زاده.jpg

وی  درحال حاضردانشجوی مقطع کارشناسی روابط عمومی  وازکارکنان روابط عمومی شهرداری برازجان می باشند.

ایشان ازدوران تحصیل باعلاقه واستعدادی که درآوازداشتند درگروه های سرود مدرسه فعالیت مستمرداشتند وموفق به اخذ لوح های تقدیرمتعددی گردیدند.

ایشان یکی ازهنرمندان بسیارفعال ودوست داشتنی درعرصه خوانندگی می باشند وباآوای دلنشین وگرم وبااحساسش روح هرشنونده ای راآرامش می بخشد.

وی باتمرین وممارست وپشتکارتحسین برانگیز توانسته اند درمدت زمان کوتاهی مراتب پیشرفت  درآوازسنتی راطی نمایند وهم اکنون یکی ازهنرمندان شاخص این رشته می باشند.  برای این هنرمند عزیزآرزوی موفقیت ورسیدن به مدارج والاترراآرزومندیم.
مختصری از سوابق هنری:
*شروع فعالیت موسیقی  وخوانندگی ازسال 1387 وباعضویت درگروه موسیقی همنوا به سرپرستی الله کرم حسن زاده
*عضویت در انجمن موسیقی برازجان ازسال 1390
*ایشان موسیقی سنتی  رانزداساتیدی همچون  جناب آقای روزی طلب- جناب آقای زارع-خانم معصومه مهرعلی ودوره صداسازی رانزداستاد عدنانی وتلمذ ازردیف استاد رضوی سروستانی
*عضویت درانجمن موسیقی بوشهر
*کسب عنوان برتر درجشنواره  کشوری سرودهای دانش آموزی
*کسب مقام اول در2دوره مسابقات سرودهای دانش آموزی درسطح مدارس استان بوشهر  درسال 1380-1381
*عضویت  وخوانندگی درگروه های موسیقی آوای دشتستان  به سرپرستس عبدالرضا اسکندری–    باربد  به سرپرستی اکبرکریم زاده  -مهرآهنگ ( بوشهر)  به سرپرستی محمداسماعیل روشن روان ونغمه به سرپرستس علیرضا مساوات
*اجرای بیش از 15کنسرت موسیقی باگروه های موسیقی درسطح شهرستان واستان
*سرپرست وخواننده گروه موسیقی سنتی آوا  ازسال 1385
*تاسیس استودیو صدابرداری درشهربرازجان ازسال 1385
*حضوردرجشنواره  ملی موسیقی دفاع مقدس درکرمانشاه با گروه موسیقی مهرآهنگ  بوشهر درسال 1387
*همکاری مستمر باصداوسیمای بوشهر بااجراهای متعدد تلویزیونی ورادیویی وتولیدچندقطعه موسیقی سنتی بااشعارمحلی دراستودیوسروش سیما وواحدموسیقی مرکزبوشهر باهمکاری گروه موسیقی مهرآهنگ وپخش ازصداوسیمای استانی وملی درسال 1388 تاکنون
*تدریس آوازسنتی  درآموزشگاه های آزاد موسیقی برازجان وبوشهرازسال 1394تاکنون
*حضورو اجرای موسیقی سنتی درمراسمات وجشن های ملی ومذهبی درسطح شهرستان واستان
*انجام پژوهشی درزمینه شیوه های پرورش صدا  
*همکاری بادکتر پویا سرایی وتولید آلبوم موسیقی (  قراردل)  که بزودی کارضبط قطعات آن به پایان خواهد رسید.

گردآورنده:علیرضارهسپار

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه