شنبه, 16 اسفند 1399 - Friday, 05 March 2021

سخن مردم"استاد حمیدشاه حسینی یکی ازاین هنرمندان متعهد ودلسوز جامعه هنری دشتستان می باشد .

به گزارش سخن مردم"پیشرفت هنرخوشنویسی برازجان ودشتستان مرهون زحمات وتلاش های خستگی ناپذیرهنرمندانی است که بدون هیچگونه چشم داشتی وتنهاباهدف اعتلای هنرخوشنویسی ، این هنراصیل ایرانی ،  اقدام به آموزش این هنربه نسل جوان این مرزوبوم نموده اند.

 

نویسنده:علیرضا رهسپار

هنرمندانی که باعشق وعلاقه همه مرارت ها وسختی هارابه جان خریدند تاهنرخوشنویسی زنده وپایداربماند .

استاد حمیدشاه حسینی یکی ازاین هنرمندان متعهد ودلسوز جامعه هنری دشتستان می باشد .

td2j_photo_2018-04-12_00-16-49.jpg

من افتخارآشنایی بااین استاد بزرگواروپرتلاش راازسال 1368دارم .وشاهد زحمات ایشان درراه اندازی انجمن خوشنویسان  شعبه برازجان  وآموزش علاقه مندان به این هنربوده ام .درآن سالها  تعداد هنرمندان خوشنویس دارای مدرک ممتازدربرازجان وشهرستان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید .

ولی باهمت وممارست وآموزش این استاد پرتلاش درحال حاضر شاهدپیشرفت بسیارعالی این هنرهستیم وبیش از25هنرمنددارای مدرک ممتازوفوق ممتاز ویک نفراستاد ( خانم شیرین محمدکرمی ) ازبرکات وتلاش های این استاد ارجمندمی باشد.

درادامه معرفی این استاد رابه قلم خودشان می خوانیم .برای این استاد بزرگواروفرزانه ازخداوندمنان آرزوی توفیق وطول عمرباعزت وافتخاردرراه اعتلای هنرخوشنویسی این شهرستان ارزومندم وامیدوارم که پاینده وپیروزباشند.
(معرفی هنرمند باقلم خودشان)
اینجانب حمیدشاه حسینی فرزند شهریار. متولدشهریورماهِ۱۳۴۰درشهربرازجان، دوران تحصیلات ابتدایی تادیپلم رادربرازجان گذرانیدم.
دبیربازنشسته ی ادبیات فارسی وهنر مدارس راهنمایی برازجان هستم.
سال ۱۳۴۶خورشیدی شادروان جناب آقای اکبرزاده اولین استادی بودکه مراشیفته ی خط کرد.
زمانی که من کلاس یکم بودم.  برای مشقِ کلاس بامداد مشقی نوشتم که موجبات تشویق استاد وهمکلاسی هاگردیدواز همان زمان شرر یادگیری خط وخوشنویسی در ناخودآگاه من زده شد.
من ازکلاس سوم ابتدایی با اندام هندسی وبسیارزیبای خط نستعلیق بانگاه کردن به عنوانهای کتب درسی همانند تاریخ وجغرافیا ریاضیات  فارسی هندسه و....آشنا وشیفته ی این هنرِ قدسی وایرانی شدم.
وازهمان زمان با تهیه ی یک نی ومرکب بدونِ استاد وبسیار دیم، ازعناوین این کتابها ومتن های کتاب های درسی که همگی باقلم نی کتابت شده بود مشق هایی میکردم.
ازکلاس پنجم ابتدایی یعنی سال۱۳۵۱ تا سال۱۳۵۷ درمسابقات شهرستان برازجان واستان بوشهرشرکت می کردم و ظاهرن از آنجایی که داوران محترم آن موقع هیچ اطلاعی ازخط وخوشنویسی نداشتند دارای رتبه ی اول می شدم و در همه ی اردوهای دانش آموزی آن سالها پای ثابت بودم.
در اردیبهشت ماهِ سال 1357  درمسابقات هنرمندان استان های جنوبی ایران که در کرمان برگزار می شد هم شرکت کرده و به رتبه ی دوم دربین هفت استان رسیدم.
استادانی که افتخار شاگردی آنان راداشته ام:
*شادروان استاد سیف اله یزدانی بصورت مقطعی دراردوهای هنری رامسر درسالهای ۵۳،۵۴
*شادروان استاد حمیددیرین چند جلسه اشکال گیری درشیراز
*استاد ارجمند جناب صداقت جباری بطور مکاتبه ای ازسال۶۴تا۶۷درخط نستعلیق
*استادمحمدحیدری ورفیعی فراهانی درخط شکسته ی نستعلیق در سال ۱۳۶۷
*اخذمدرک ممتاز وفارغ التحصیل ازانجمن خوشنویسان ایران درسال۱۳۶۹
سوابق هنری ومسئولیت ها:
*مؤسس انجمن خوشنویسان شعبه ی برازجان هستم که با همکاری وهمیاری صمیمانه دفتر وقت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برازجان درسال ۱۳۷۰تأسیس شدکه شاید جزو اولین تشکل های هنری سیستمایک دراستان بوشهر می باشد
*مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ایران ازسال۱۳۷۰ تا کنون(۱۳۹۶)
*پرورش دهنده ی ده ها هنرجوی خوشنویسی درشهربرازجان وشهرستان دشتستان
*فارغ التحصیل نمودن چندین نفر ازشاگردان اینجانب دردوره های ممتاز وفوق ممتاز دربرازجان طی این سالها
*افتخارشاگردی آقای امیرخانی بیست جلسه دردوسال(۱۳۶۵تا۱۳۶۷)
که تاکنون این شاگردی بصورت غیرحضوری با مشق کردن های نظری ازشیوه ومکتب ویژه ی استاد ادامه دار می باشدکه بهره واستفاده های فراوانی برده وخواهم برد.
نمایشگاه ها:
*شرکت درچندین نمایشگاه گروهی خط انجمن خوشنویسان ایران در بوشهر(۱۳۷۲)، شهرکرد(۱۳۷۷)، بابل(۱۳۷۹)
*شرکت درنمایشگاه خط بزرگداشت غلامحسین امیرخانی بهمن ماه۱۳۹۴تهران
*شرکت درنمایشگاه خوشنویسی بمناسبت هفته ی خلیج فارس در بوشهر،سال....
*شرکت درنمایشگاه جمعی ازاساتید خوشنویسی شهرستان کنگان وجم۱۳۹۵
*برگزاری چندنمایشگاه خط بااستادان وهنرجویان برازجان درسالهای گذشته

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه