جمعه, 09 خرداد 1399 - Friday, 29 May 2020

سخن مردم"باحضور مديرعامل شركت تعالي گستر مهندس شهبازي و دكتر احمدرضا مؤمن زاده مدرس دانشگاه وباحضور سفيران موفقيت و تعدادي مديران ادارات ،ششمين سمينار مديريت برمبناي عشق در سالن اجتماعات علوم پزشكي بوشهر برگزار شد.

11

فرخ قاسمیان"به گزارش سخن مردم"شهبازي درسخنان خود بااشاره به اینکه  اين سمينار رابراثر چالشي كه يكي از دوستانش در شش سال پيش بايك سوال برايش به وجود آورده است اين سمينار پايه گذاري شده است واين سوال دوستش اين بوده كه باتوجه به اينكه شما بيش ازده دهه از عمرت محرم وصفر را به مراسم عزاداري مي روي براي من از حسين (ع)بگو واو را برايم معرفي كن وي گفت :من در آن لحظه كه دوستم اين سوال را ازمن پرسيد خيال مي كردم جوابش را مي توانم بدهم ووقتي آمدم جوابش رابدهم ديدم سه دقيقه هم نمي توانم ازحسين(ع) برايش   توضیح دقیق وکاملی بگويم واين شد كه سعي كردم تمام تلاشم را در زندگي به دنبال یادگیری ‌شناخت شخصیت امام حسین (ع) ويارانش و آموزه های امام حسین ‌مکتب امام حسین باشم و آن را به اشتراك با دیگران بگذارم كه نتيجه اش سمينار مديريت برمبناي عشق شد.

وی در ادامه گفت:یک لحظه به خودم آمدم که کجایی؟ و تا حالا چکار می کردی؟کدام سمت حرکت می کردی؟

شور حسین خیلی خوب است ولی وقتی با شعور حسینی ادغام می شود معجزه می کند شور حسینی باعث شد در جنگ ودر هشت سال دفاع مقدس ما بتوانیم کارهای حسینی انجام دهیم.

واگر شعور حسینی توسط امام ایجاد نمی شد هیچ وقت ماندگار نبود شعور حسینی زندگی را معنا می دهد من مدیری که در سازمانم نقش مدیریتی دارم آیا می توانم نقش رهبری در سازمان خودم داشته باشم آیا من پدر درخانواده خودم می توانم. نقش رهبری داشته باشم.

چگونه ما،در زندگی شخصی مان در زندگی سازمانیمان ودر آن فروشگاهی که من دارم مدیریت می کنم.وآن نانوایی که دارم نقش رهبری پیدا کند اول بگوییم رهبری چیست؟وتعریف رهبری چیست؟

مدیران بایستی دقت کنند مادو تامقوله دررهبری داریم یکی بحث منیجمنت و دیگری لیدرشیپ هست منیجمنت یعنی مدیر ولیدر شیپ به معنی رهبرمی باشد.

مدیری موفق هست که خصوصیات رهبری داشته باشد ‌از مدیریت برمبنای عشق بیاموزیم ویادبگیریم در زندگیتان رهبری کنیدحتما می پرسید چه جوری؟

رهبري فرآيند هست فرآيند نفوذ در ديگران وقتي مي گويي فرآيند نفوذ يعني مقطعي نيست يعني يك بار اتفاق نمي افتدفرآيند مستمرهست بالا وپايين ندارد يعني حال خوب وبد ندارد بعضي از گل زنهاي ما در فوتبال معلوم نيست امروز حال خوبشون هست يا حال بدشون؟

گل زني كه خوب گل مي زند ولي مودي هست هيچ معلوم نيست درچه مودي هست ؟مود گل زدن يا مود گل نزدن

مديرعامل شركت تعالي گستر در ادامه گفت پدرها ومادرها چندبار فضاي خانه تان را فضاي حسيني كرديد؟فضاي حسيني يعني فضايي الهام بخش

شما الان فضاي درون خانواده هاراببينيد يك جمع فاميل را ببينيد يك نفر بالاي مبل نشسته روضه سكه ودلاروارز وترامپ را مي خواند وبقيه دو دستي به سر خودشون مي كوبند وبعدش يك نتيجه مي گيرند ومي گويند اين مملكت جاي زندگي كردن نيست فرزندانمان نيز همينجور دهنشان باز نگاهمون مي كنند وبعد. ما پس گله شان مي زنيم مي گوييم برو درست را بخوان

اين بچه ها با چه اميدي درس بخوانند ؟امام حسين چشم اندازتعريف كرد،تعريف ساده چشم انداز رابگويم نقطه اميد بخش آينده

ايمان را از عوامل پيشرفت در زندگي عنوان كرد.

خداوند حضرت ابراهيم رانگذاشت فرزندش را قرباني كند وامام حسين فرزندش را قرباني كرد

مردم را از جايي كه هستند به جايي كه اصلا نبودند هدايت كنيم من پدر دارم چه جوري فرزندانم را رهبري وهدايت مي كنم من مادر چه جوري دارم فرزندانم را هدايت مي كنم.

ما،در ماراتن كنكور بچه هاهايمان راداريم له مي كنيم و آنها را له كرده ايم

فردي رادر تاكسي ديدم كه هي توي سر خودش مي زِد وبهش گفتم چي شده ؟

گفت :دخترم شاگرداول   تيزهوشان بوده واز بس به خاطر كنكور بهش فشار آوردم دخترم غش كرده واز حال رفته بهش گفتم بايستي فضاي خانه ات را آماده كني.

امام حسين فضارابراي افراد آماده مي كرد امام حسين باافراد حرف مي زِد.

امام حسين خطابه مي كرد هل من ناصرا ينصرني براي چه بود؟آيا براي خودش بود؟نه فقط براي ديگران بود.

أمام حسين گفت بياييد كمكتان كنم هل من ناصرا ينصرني نه اين است كه شما بياييد به من كمك كنيد يعني اگركسي نياز به نجات دادن دارد من نجاتش بدهم.

درقرآن كريم خداوند وعده داد ابراهيم تو كاري نكردي ولي ما يك آقايي داريم كه فرزندش را با تير سه شعبه زدند وهمه اينها درس هست وبعد خون كودك شش ماهه اش را به آسمان پرتاب كرد وگفت خدايا براي تو ودر روايت داريم يك قطره ازخونش هم برنگشت و خداوند همه را گرفت.

بچه هاي شهدارا ببينيد مادرهاي شهدارا ببينيد بعضي ها مي گويند مدافعين حرم پول مي گيرند يك مادر شهيد مي گفت حاضري من كل زندگيم. را بهت بدهم واستخوانهاي بچه ات را برايت بياورم ؟يابچه بي سر برايت بياورم؟

حضرت زينب گفت :مارايت الي جميلا

آيا ما نمي توانيم درسازمانمان همچنين كسي باشيم؟در سازمانمان خيلي از مديران پرسنل را گارد مي كنند براي اينكه خودشان آسيب نبينند.عزيزان من چقدر حاضريد از خودتان بگذريد براي اينكه به أهداف والاي انساني برسيد اين كار حسين است.

مدافعين حرم وقتي با بچه هاشون خداحافظي مي كردندمي دانستند دارند براي چي مي روندايمان راسخ داشتندايمان يعني پي همه چيز رابه تن خود بمال ايمان يعني گل وبلبل هست وسط نباش وقتي اوضاع سخته وسط باش ايمان يعني جنازه جوانت را جلوي چشمت تكه تكه. كنند (جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید)مدیریت بر مبنای عشق که آخرش با امام حسین میثاق نبندد اصلا به درد نمی خورد ماهمگی در پایان سخنانم قراراست دست‌هایمان را روی قلبمان بگذاریم وبه امام حسین چندتا قول دهیم ‌ومیثاق ببندیم.

يك مديري در همين استان بهترين پرسنلش را توبيخ كرد گفتندچرا؟گفت دستور از بالا بوداين مدير هيچ چيز از امام حسين نمي داند امام حسين فرزندش را گذاشت.

امام حسين آبرويش را گذاشت بعضي وقتهاروضه ها را مي خوانيم وبه راحتي ازش مي گذريم بياييم خودمان را جاي او بگذاريم آيا حاضر بوديم از زندگيمان بگذريم ؟

شهبازی ادامه داد :ایمان اعتماد به نفس می آورد امام حسین با اعتماد به نفس یک تنه ایستاد،مظلومیت این است که امام حسین تنها روی زمین افتاده بود و کسی از دشمنان جرات نمی کردند به او نزدیک شوند همه ازاو می ترسیدند نمی دانستند شهید شده یا زنده است.

یکی داد زد وگفت من یک تست می دهم که حسین زنده است یا نه. ‌داد زد به سمت خیمه ها حمله کنید یک دفعه دیدند امام حسین (ع)يك نيزه شكسته را گرفت و بلند شد و گفت من هنوز زنده ام.

مهندس شهبازي در ادامه گفت هدف اعتماد به نفس مي آورد اعتماد به نفس انسان رااز روي زمين بلند مي كند آنهايي كه اعتماد به نفس ندارند توي جامعه امروز مي غلطند وخودشان را روي زمين مي مسند معلوم نيست دنبال چه هستند ومعلوم نيست كجا دارند مي روند چون اعتماد به نفس ندارند جرإت انتقاد از خودنيز ندارندچند تا ازمتها جرات انتقاد از خودمان را داريم هميشه ديگران مقصرناش امام حسين حر رابخشيد چندتامون اگر بوديم حررا مي بخشيديم،قاطعيت و جرأت اجراي مصوبات بايستي داشته باشيم.

امام حسين وقتي ديد با أهدافش معايرند ووقتي ديد مسيرش درست است محكم ايستاد خيلي از مديران سازمان ما درمملكت ما مشكل دارند ومشكل اين است كه قانون سليقه اي هست وقتي قانون سليقه اي شد قاطعيت كنار مي رود.

قانون هست ولي اجراي آن سليقه اي هست اينجوري هست كه فساد اداري زياد مي شود اگر هرموقع من مدير فرامين امام حسين را در دستور كارم قراردهم آن موقع قانون را سليقه اي إجرانمي كنم

آن موقع باند بازي نمي كنم آن موقع برايم مهم نيست چه كساني در باند من هستند امام حسين كسي را پذيرفت كه در باندش نبود او حر بود حري كه آب را روي امام حسين بست ولي امام حسين اورا پذيرفت ولي در بعضي از دوستهاي ما مي بينيد كه قديمها مي گفتند دولت كه عوض ميشود تا فراش يك مدرسه هم عوض مي شود چرا؟چون توي باند ما نيستامام حسين پذيرفتنش

مدير عامل تعالي گستر همچنان اشاره داشت كه خصيصه هاي رهبران متعالي چه مي باشد؟ داشتن چشم اندازومقصد ارزشي

خانواده ها خواهش مي كنم فرزندانتان را در چشم انداز تان دخيل كنيد واهداف تان را شفاف نماييد ومكتوب كنيد

امام حسين سناريو داشت چند وفرمان براي زندگيمان سناريو ومسير داريم نقشه وهدف داريم.

أهداف به جز باتعهد قوي اجرا نمي شود امام حسين به راهش متعهد بود چگونه افراد متعهد رابشناسيد ؟ازروي تغيير رفتارهايشان كسي كه تعهد دارد بايد رفتارش تغيير كند اگر رفتارتان مثل قبل از هدف است اصلا تعهد وجود ندارد يا هدفه هدف نيست يا تعهده تعهد نيست وباورش نداريم

شهبازي ادامه داد :يك رهبر انعطاف پذير است ورفتارش خشك وخشن نيست تعهد قوي أهداف را در مسير پياده روي اربعين ببينيد

از مسير راه نترسيد من قبلاخودم خيلي دوست داشتم كربلا بروم ولي مي گفتم نه كثيفه نه امنيت نيست نه هشتاد كيلومترپياده روي داره يك چيزي كه من تنبل را اميدوار كرد يكي از دوستانم كفت آقا قسمتي از راه هم مي توان با ماشين رفت هرموقع خسته شدي ماشين بگير وبرو

من بالاخره تبلي را كنار گذاشتم و پياده روي اربعين رفتم ولي يك بار رفتن همانا و ديگر نمي توانيد ديگر نرويد.

هرچي تا حالا در مورد موفقيت خوانديد و شما هرچي تا حالا در مورد مثبت انديشي خوانديد و هرچي تا حالا درمورد كمك به ديگران خوانديد وهرچي تا حالا در مورد باور قوي خوانديد هرچي در مورد اخلاص خوانديد هر چي در مورد تمام زندگيت رادرراه دين دادن خوانديد بياييد آنجا ببينيد تمرين عملي شيعه بودن درمسير پياده روي اربعين هست واقعا خيلي حيفه كسي كه از دنيا بره ويك بار اين مسير را تجربه نكرده باشد يك بار برويد ديوانه اش مي شويد تبليغات منفي زياد هست به تبليغات منفي توجه نكنيد.

121314151617

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه

sh1 1

عضویت در خبر نامه