جمعه, 28 خرداد 1400 - Friday, 18 June 2021

 سخن مردم"مسئول کمیته فضای مجازی هیئت والیبال استان بوشهرمنصوب شد.

 photo ۲۰۲۰ ۱۲ ۰۹ ۲۰ ۰۲ ۰۸

سخن مردم"حسن بازدرهوا رئیس هیئت والیبال استان بوشهرطی حکمی کورش امینی زرا به عنوان مسئول کمیته فضای مجازی هیئت والیبال استان بوشهرمنصوب کرد.

به گزارش سخن مردم"دراین حکم آمده است نظر به تجارب ارزشمند وتخصص جنابعالی درخصوص روابط عمومی وارتباطات، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان مسئول کمیته فضای مجازی هیئت  والیبال استان بوشهر منصوب می نمایم.

امینی

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه