سه شنبه, 18 مرداد 1401 - Tuesday, 09 August 2022

سخن مردم"جلسه ستادبزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس دردشتستان تشکیل شد.

photo 2020 08 09 17 06 20

به گزارش سخن مردم"دراین جلسه که باحضورجمعی ازدستگاههای اجرایی شهرستان و باریاست مهندس نوروزی فرمانداردشتستان برگزارگردیدبراهمیت وجایگاه بزرگداشت این هفته تاکیدشد.

photo 2020 08 09 17 06 14

نوروزی فرماندار دشتستان بیان نمود:دفاع مقدس،نظام اسلامی وایران عزیز رادرمقابل دشمنان بیمه کردولذاماوظیفه داریم این رخدادمهم تاریخی رابه بهترین وجه تکریم نماییم.

امروز خوداتکایی،خودکفایی وخودباوری رامدیون دوران طلایی دفاع مقدس هستیم .

وی افزود:قدرت تاب آوری وایستادگی درمقابل دشمنان رادردفاع مقدس بدست آوردیم ولذاهرکدام ازدستگاههای اجرایی بایدمتناسب باوظایف نقش خودراایفا کنند.

photo 2020 08 09 17 05 30

درادامه سرهنگ غلامپورفرمانده ناحیه سپاه دشتستان ودبیرستاد چهلمین سالگرد دفاع مقدس ضمن تبریک دهه امامت وولایت به تشریح اهداف وبرنامه های ابلاغی دراین خصوص پرداخته وافزودند:بمنظور بزرگداشت دستاوردهاونشرآثاردفاع مقدس،ستادهای سطوح ملی،استانی وشهرستانهاتشکیل وباتشکیل ستاددرسطح شهرستان وبخشهابرنامه های ابلاغی رااجراخواهندنمود.

وی به شعارمحوری این رویدادیعنی "ماقوی هستیم "اشاره نمودند.

درادامه عباس دهقان مسئول دبیرخانه ستاد به اهداف تشکیل ستادوبازه زمانی اجرابرنامه ها اشاره وبیان داشتند:بازه زمانی این طرح ازسوم خردادسالجاری آغازوتاپایان سال99ادامه خواهد یافت.

وی اضافه نمود:برنامه ها بصورت مناسبتهای هفتگی ومرتبط باماموریتهای هریک ازدستگاههای کشوری و لشکری تبین شده است.

وی همچنین به برگزاری دومین جشنواره ادبی هنری حماسه مجنون درسطح شهرستان واستان به همین مناسبت اشاره نمودند.دراین جلسه مفررشد کلیه دستگاههای اجرایی ،بخشداران،شهرداران،دهیاران وشوراهای اسلامی شهروروستا،ضمن همکاری جدی باستاد،برنامه های پیشنهادی خودرابه دبیرخانه ستاداعلام نمایند .دراین جلسه مسئولیت برخی کمیته ها برعهده دستگاههای اجرایی حاضردرجلسه گذاشته شد.

photo 2020 08 09 17 06 06

photo 2020 08 09 17 38 17

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه