یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sunday, 22 May 2022

سخن مردم"کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. لازمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت، دقت و صحت، که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند.

به گزارش سخن مردم"در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید ، به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد،. به خاطر این روز بزرگ وفراموش نشدنی به سراغ خبرنگاران فعال عرصه رسانه استان رفتیم درادامه گفتگوی ما را با فرخ قاسمیان خبرنگارپایگاه خبری سخن مردم" بخوانید:

فرخ قاسمیان هستم فارغ التحصیل دو رشته روابط عمومی ودیگر ی کارگردانی سینما وتلویزیون ازدانشگاه تهران هستم رشته اصلی ودانشگاهی من مدیریت روابط عمومی وارتباطات بین الملل هست فارغ التحصیل کاردانی وکارشناسی دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ وهنر بوشهرهستم، دومین ورودی دانشجوهای روابط عمومی دراستان بوشهر هستم، بقیه تحصیلاتم رادرتهران واصفهان ادامه دادم هم اکنون تنها خانمی هستم که دراستان بوشهرمدرک دکتری ارتباطات دارم من فعالیت خبری خودم را همزمان باتحصیلم درسال 84 درباشگاه خبرنگاران جوان شروع کردم اکثرخبرهاوگزارشهای من به صورت تصویری بود وبعد به دلیل تعطیلی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان کم وبیش باخبرگزاری فارس ومهر نیزالبته بافاصله زمانی ومدتی کوتاه هرکدام یکی دو سال فعالیتهایی داشتم وپس از بازگشایی باشگاه خبرنگاران جوان مجددا به آنجا برگشتم ووفاداربه آن بودم واین امر چندین بارتکرارشد درواقع باشگاه خبرنگاران بوشهر چندین باربه دلیل عدم مدیر مسئول بسته شد وتکرارمکررات وهمچنین بی مهری های فراوان ازسوی این خبرگزاری باعث بی انگیزگی وکمترشدن فعالیت من با آن شد واین امرباعث شد که پس ازپیشنهادهای زیادی که ازنشریات محلی واستانی داشتم ،پایگاه تحلیلی خبری سخن مردم را به دلیل جایگاه عالی که در بین پایگاه های خبری استانی داشت برای فعالیت خبری خود درحال حاضر انتخاب کنم و هم اکنون به صورت افتخاری با این رسانه فعالیت دارم.

WhatsApp Image 2020 08 05 at 08

یکی به دلیل رشته تحصیلی ام که درواقع رابطه تنگاتنگی باخبرنویسی وتهیه گزارش داشت و دیگری به علت آشنایی با نحوه نوشتن خبر آکادمیک خواسته یا ناخواسته باعث شد که من علاقمندبه فعالیت خبری شوم.

یک خبرنگارخوب اهل مطالعه وبررسی اخبارروز،محله،شهر،استان،کشورودنیا می باشد واخباررازطریق رادیو وتلویزیون ومطبوعات روزانه پیگیری کندوباید بداند که یک اتفاق چگونه افتاده است وصحت وسقم یک خبر را درست تشخیص دهد وازبی تفاوت بودن نسبت به اتفاقات اطراف خودبپرهیزد .وهمیشه کاغذوقلم ازاوجداناشدنی باشدوقابلیت شرح وتوصیف اتفاقات اطراف خود را برای دیگران داشته باشدوتلاش کند تایک اتفاق وماجرارابادقت وبی طرفانه تشریح وتوضبج دهد

همچنین. روابط چهارگانه اش. که اعم از خواندن ونوشتن وصحبت کردن وگوش دادن می باشد راتقویت کند تابتواند سؤالهای خوب وعالی بپرسد،یک خبرنگارخوب اعتبارش را قربانی حدس وگمانها نمی کند واسیر پیش فرضها وحدس وگمانها نمی شود.

ازمهمترین مشکلات خبرنگاران این است که. اصلا دیده نمی شوند خبرنگار یکی از اقشاری است که هیچ جا ازآن سخنی نیست درمجلس لایحه ای برای حمایت ازآنها وجود ندارد ولی درپس این همه ندیدن ها ازمردم وگرفتاریهایشان می گویند و ارائه گزارش از اتفاقات خوب وبد جهان اتفاقات درست رابه دست مردم می رسانند

شهادت شهید صارمی خبرنگار جمهوری اسلامی باعث روزی درتقویم به نام روز خبرنگارشد .مشکلاتی که این روزها برای این قشر زحمتکش خبرنگارنمودپیدا می کند ،گرانی کاغذ،مسکن،حتی آنهایی که سالهای سال سابقه کارخبری دارند این مشکلات دربینشان به چشم می خورد.

رسانه ها بهترین فرصت برای ارتباط مسئولان بامردم هستند اگر نقد به میل مسئولان باشد خبرنگارورسانه تشویق شده ومورد حمایت قرارمی گیرد واگرهم بنا به میل آنها نباشد به جای اصلاح خود با هرگونه عبارتی که بخواهند باآنها رفتارمی کنند وخود مسئولان نیز بارها عنوان می کنند که رسانه ها پل ارتباطی بین مردم ومسئولین هستند اما این جمله درحد شعارباقی. می ماند حال آنکه. واقعیت چیز دیگری است.

عمده ترین مشکلات صنفی خبرنگاران انباشته شدن مطالبات این حوزه وتکرار همه ساله مشکلات. تاجایی که دیگر رمقی برای تکرار نیست عدم ونبود نیروی متخصص- وضعیت اقتصادی نامناسب-دستمزد پایین - بیمه نبودن خبرنگاران -همه وهمه ازمسائل قشر خبرنگارمی باشد،واما توزیع عادلانه آگهی های دولتی -تولید ومحتوا ‌وکیفی سازی تحریریه -زمینه حضور خبرنگاران درنمایشگاه مطبوعات برای فراگیری تجارب سایررسانه ها-تحمل مسؤلان دربرابرانتقادها ازعمده مشکلات وخواسته های خبرنگاران است.

فعالان دراین حوزه به عشق خدمت به مردم وجامعه پا به عرصه گذاشته اند وهدفشان کمک به جامعه است حال دراین اوصاف درآمدهای ناچیز آنها درقالب حق الزحمه - حق التألیف امورات زندگی می گذرانند.

این روزها جمعی محدود همچنان باتکیه بردوستان دولتی خود به فعالیت خود درحوزه رسانه. ادامه می دهند شاید که روزی منصبشان دردسترسی به بیت المال بیش ازاین توسعه یابد عده ای بی دلواپسی ازاانتشاررنگین نامه های پرطمطراق سخن می گویند.

وعده ای تنهای تنها فقط امیدشان به وعده هایی است که هرازچندگاه ازمتولیان می شنوندودرانتظارعملی شدن آن روزرابه شب می رسانند.

گفتن این حقایق برای من خیلی سخت است اما آیا باسکوت وتحمل مشکلات اقتصادی اهالی رسانه که با اقدامات برخی مسئولین مضاعف شده است رفع می شود؟آیا خودسانسوری وحدف دردلهایی که مدام درمیان اهالی فرهنگ وهنر زمزمه می شود وگهگاه دراختیار رسانه ها نیزقرارمی گیرد رفاه وزندگی بی دغدغه ای را برای برخی که خودراهمه مطبوعات استان می پندارند وبدون هیچ نگرانی ازشرایط هم صنفی های خویش هرروز را بدون دلواپسی سپری می کنند می توانند برای سایر فعالان رسانه انگیزه ای برای ادامه فعالیتهای خودرافراهم بسازند.

خبرنگاران همواره به عنوان یکی از قدرتمندترین منابع تولید وتوزیع اطلاعات ، نقش مهمی درتوسعه فرهنگی جوامع وپویندگی افکار عمومی داشته ودارند امیداست فعالان حوزه مطبوعات نیزهمواره براهمیت امر تولید وانتشار اطلاعات ،آگاه باشند و به دور از هرگونه تحریف ،پیوسته برای بهبود کیفیت محتوای این رسانه اجتماعی ،تلاش ورسالت حقیقی خود که انتشار معرفت وبینش. عمیق است به نحو مطلوب انجام دهند.

پایبندی به اخلاق حرفه ای ومنشور اخلاقی ،جلوگیری ازتحلیل های سوگیرانه وبهره برداری سودجویانه ،مطالبه گری حق مردم ,وغیره ازعمده رسالتهایی است که می توان برآن تأکید داشت بی شک 17مردادفرصتی برای بازیابی وبازخوانی هویت اصیل ورسالت خطیر است که ممکن است درمعرض تهدیدهایی نظیر سستی باور خبرنگاربه مسؤلیت حرفه ای خوددراین سیر قهقرایی و. افول جایگاه رفیع رسانه گردد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه