سه شنبه, 14 تیر 1401 - Tuesday, 05 July 2022

به گزارش سخن مردم : گزارش تصویری مرحله نهایی رزمایش بزرگ و مشترک پیامبر اعظم (ص) ۱۴ سپاه ، در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز

sokhanemardom 484

sokhanemardom 485

sokhanemardom 486

sokhanemardom 487

sokhanemardom 488

sokhanemardom 489

sokhanemardom 490

sokhanemardom 491

sokhanemardom 492

sokhanemardom 493

sokhanemardom 494

sokhanemardom 495

sokhanemardom 496

sokhanemardom 497

sokhanemardom 498

sokhanemardom 499

sokhanemardom 500

sokhanemardom 501

sokhanemardom 502

sokhanemardom 503

sokhanemardom 504

sokhanemardom 505

sokhanemardom 506

sokhanemardom 507

sokhanemardom 508

sokhanemardom 509

sokhanemardom 510

sokhanemardom 511

sokhanemardom 512

sokhanemardom 513

sokhanemardom 514

sokhanemardom 515

sokhanemardom 516

sokhanemardom 517

sokhanemardom 518

sokhanemardom 519

sokhanemardom 520

sokhanemardom 521

sokhanemardom 522

sokhanemardom 523

sokhanemardom 524

sokhanemardom 525

sokhanemardom 526

sokhanemardom 527

sokhanemardom 528

sokhanemardom 529

sokhanemardom 530

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه