دوشنبه, 11 مهر 1401 - Monday, 03 October 2022

سخن مردم" نماز عبادی سیاسی جمعه جایگاه عظیمی در فرهنگ دینی و آئینی مسلمین دارد.

به گزارش سخن مردم"به مناسبت پنجم مرداد ماه اقامه اولین نماز جمعه در ایران اسلامی به امامت حضرت آیت الله طالقانی درادامه گفتگوی ما را با مهندس جعفر مهرآوران شهردارشهر آبپخش را می خوانید.

نظرتان در مورد اهمیت جایگاه نماز جمعه رابیان نماید؟

نماز عبادی سیاسی جمعه جایگاه عظیمی در فرهنگ دینی و آئینی مسلمین دارد و همانگونه که از اسمش پیداست جمعه هر هفته مسلمانان در جایگاه نماز جمعه جمع شده و علاوه بر فیض بردن از خطبه های امام جمعه،از مسائل سیاسی روز نیز آگاه می شوند.

نظرتان در مورد امام جمعه موفق بیان بفرمایید ؟

امام جمعه ای موفق است که علاوه بر بعد عبادی نماز جمعه،بعد سیاسی آن را نیز پررنگ بیان کند و همواره بین مردم بوده و مسائل و مشکلات روز جامعه را پیگیری کرده و گوش شنوا و چشم بینا و زبان گویای مردم باشد.

مهزاوران

نظرتان در مورد اینکه در نماز جمعه ابتکاری انجام شده است که شما مشاهده کرده باشید؟

نمازجمعه یک عبادت دسته جمعی است وباعث تلطیف روح وجان ودست شستن ازگناهان می گردد وهمچنین باعث وحدت یکپارچگی مسلمانان می گردد بطوری که تاکید شده است که نمازجمعه حج فقرا می باشد یعنی کسانی که نمی توانند درفریضه حج شرکت کنند وازطرفی دیگراشاره شده است که هرکس بدون عذرسه هفته در نمازجمعه شرکت نکند منافق است.

درقران ودرسوره جمعه خداوند می فرماید ای کسانیکه ایمان آورده اید هنگامی که اذان نمازجمعه گفته شدبه ذکرویادخدابشتابید وکسب وکار را تعطیل نمایید تا ازنیکوکاران شوید وازطرفی دیگر دارای دوخطبه است که امربه رعایت تقوای الهی می شوند ومسایل اجتماعی روزهم گفته می شود

نظرتان در مورد روش های جذب جوانان به نماز جمعه بیان بفرمایید؟

حضور پررنگ جوانان در برپایی نماز جمعه از نقاط قوت چند سال اخیر می باشد،اهمیت دادن به جوانان باعث جذب آنها به نماز جمعه می شود،وقتی جوانان را در امورات نماز جمعه دخیل نمائیم و به عبارتی آنها را پای کار بیاوریم موجب اقبال آنان به این آئین عبادی و سیاسی می شوند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه