یکشنبه, 03 مهر 1401 - Sunday, 25 September 2022

سخن مردم"درجلسه امروز شورای شهربرازجان به مناسبت هفته عفاف وحجاب ازدوفرزندشهیدویک خواهرشهیدتجلیل بعمل آمد

17

به گزارش سخن مردم"جلسه امروز شورای اسلامی شهربرازجان به ریاست جناب آقای بنافی وباحضوراعضای محترم شورابرگزارشد،معاونان مالی وخدماتی شهرداری برازجان حضورداشتندبحث وبررسی مشکلات درحوزه خدماتی ومناظرشهری که دغدغه نمایندگان مردم درشورابودموردبحث وبررسی قرارگرفت .

8

درابتدای جلسه حاج محراب بنافی رییس شورای اسلامی ضمن تشکرازمردم عزیزشهربرازجان بخاطرپیشگیری وهمکاری دراین روزهای کرونایی گفت: ماهمه وظیفه داریم برای رفع مشکلات مردم که این روزها بسیارزیاداست تلاش جهادی نماییم.

12

ایشان بیان نمود:بخش های مختلف شهرداری الخصوص نیروهای آرامستان که ارتباط مستقیمی بااین نوع بیماری دارندوتعدادی هم بخاطرهمین وضعیت دوچاراین نوع بیماری شدندقدردانی کرد.

درادامه جلسه تمامی اعضای شورای شهرطی سخنانی ازمردم شریف شهربرازجان درخواست کردند ضمن رعایت مسائل بهداشتی دراجتماعات وپرهیزازشرکت درمراسمات ،زدن ماسک را سرلوحه کارخودقراردهند.

910

همچنین اعضای محترم شورای شهر ومعاونین محترم شهرداری به این نکته تاکیدداشتندکه ماشین الات خدماتی شهرداری سالیان طولاتی است که کیفیت خودرا ازدست داده وشهرداری توان خریدماشین الات نو درشرایط کنونی رانداردوبایدخدمات شهرداری به بخش خصوصی وگذارشود قرارشد مقدمات این کارتوسط شهرداری انجام پذیردوتحولی درخدمت رسانی به مردم مشاهده گردد.

17

درپایان جلسه شورای اسلامی به خاطرهفته عفاف وحجاب به دونفرازفرزندان دختر شهداویک خواهرشهیدکه به نمایندگی ازتمامی فرزندان وخواهران شهدای گرانقدرکه ازطرف بنیادشهیدمعرفی شده بودندتقدیربعمل آمد.

711131415

16

عکاس :سیدمحمدمهدی امیری

 

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه