یکشنبه, 03 مهر 1401 - Sunday, 25 September 2022

سخن مردم"دردیداررییس واعضای شورای شهربرازجان بامدیرجدیدآموزش وپرورش دشتستانمطرح شد:شفاف سازی دردوصندوق تعاون وایثارگران امری ضروری واعتمادی میان معلمان وآموزش وپرورش است.

 WhatsApp Image 2020 05 17 at 05.36

به گزارش سخن مردم"آقای بنافی ریاست شورای شهروآقای نیکنام نایب الرییس وخانمها حسینی وتنگستانی بامدیرجدیدآموزش وپرورش دیداروگفتگوکردند.

آقای بنافی ضمن تبربک ایشان مدیریت آموزش وپرورش گفت: شورای شهرهم درگذشته همکاری داشته وهم درمقطع کنونی آمادگی کافی برای همکاری درتمامی زمینه هارادارد.

WhatsApp Image 2020 05

رئیس شورای شهر برازجان افزود: مادرکنارآموزش وپرورش هستیم چراکه خودمافرهنگی بودویادانش آموزدرمدارس داریم.

وی اظهارداشت :افتخارمااین است که بتوانیم خدمتگزاری خوبی برای مردم باشیم چون فرصت هابه زودی تمام می شودوخاطرات تلخ وشیرین آن باقی می ماند.

فرهنگیان عزیزماانتظاردارندباآمدن مدیرجدیدشفاف سازی دردوصندق تعاون وایثارگران صورت پذیردتااعتمادفرهنگیان به هیات مدیرصندوق جذب شودچون درگذشته اتفاتی افتاده که خودشما مدیرجدیدجزمنتقدین بودید.

آقای بنافی افزودانشالله بادرایتی که ازآقای باقری سراغ داریم تغییرات راانجام خواهدداد.

آقای نیکنام پیشنهاداتی دادواظهارداشت:سرویس مدارس وهماهنگی شوراوآموزش وپرورش ودانش آموزان عشایرازبحث های ایشان بود.

خانم حسینی وخانم تنگستانی گفتند :ضمن تبریک به آقای باقری آمادگی خودراجهت کمک به ایشان اعلام کردندواظهارداشتند:درتمامی زمینه هاآماده همکاری هستیم.

درادامه این نشست آقای باقری ضمن خوش آمدگویی به اعضای محترم شوراگفت :مابرای شفاف سازی صندوق هاآمادگی کامل داریم وبرای اصلاح امورتلاش می کنیم وهمکاری شوراوشهرداری راهمچنان که گفتیدانتظارمی رود.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان دشتستان گفت :امتحانات ابتدایی بصورت حضوری برگزارنمی شودودرمقطع متوسطه اول ودوم فقط پایه نهم ودوازدهم درامتحانات مدرسه شرکت می کنندوبقیه پایه هابصورت غیرحضوری امتحان می دهند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه