شنبه, 05 آذر 1401 - Saturday, 26 November 2022

به گزارش سخن مردم: روابط عمومی فرمانداری :نشست فتح الله نوروزی فرماندار دشتستان با مدیران بانک هاي شهرستان در راستاي تصميمات ستاد مقابله با كرونا شنبه مورخ ۲۴ اسفند در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور زراعتگر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و دکتر خویشدوست رییس شبکه بهداشت درمان دشتستان برگزارشد۰

7u 1

مصوباتنشستبامدیران بانک های شهرستان

معوقاتبانکی از دی ماه تا اسفندماه فرصت دهند

کاهشتجمعافراددربانکهابرنامهریزی شود

بانکهابااصنافکهدراین مدت تعطیل شده اند همکاری نمایند

گندزدایی عابر بانک ها و نصب سیستم گندزدایی درب ورودی

7u 2

7u 3

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه