دوشنبه, 02 خرداد 1401 - Monday, 23 May 2022

به گزارش سخن مردم: کارگاه گروه جهادی پایگاه مقاومت شهید باهنر برازجان با همکاری پایگاه علمی شهید باهنر، پایگاه بسیج خواهران محدثه و مساعدت و همکاری شورای شهر در حال تهیه ماسک هستند که پس از تولید جهت ایزوله و بسته بندی به محل دیگر فرستاده می شوند، تا کمبودها جبران گردد.

لازم به دکر است در این کارگاه ۳۷ خانم به صورت سه شیفت کاری مشغول کار هستند.

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 11

1 12

1 13

1 14

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه