پنج شنبه, 10 آذر 1401 - Thursday, 01 December 2022


سخن مردم"ریاست شورای شهر برازجان خبرداد:میدان مقاومت ومجتمع بزرگ فرهنگی درحال ساخت جاده سلامت باتصویب شورای شهربنام سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی نامگذاری گردید.

محراب بنافی

به گزارش سخن مردم"درجلسه شورای شهر برازجان که باکلیه اعضای محترم شوراوباحضورشهردارمهندس محمدی ومعاونین محترم ایشان برگزارشددرجلسه شورای شهرتعدادی ازمردم حضورمشکلات خودرابیان کردنددرموردبرنامه های سال آینده درحوزهای عمرانی وخدماتی تبادل نظربه عمل آمدودرهمین جلسه میدان مقاومت ومجتمع فرهنگی درحال ساخت باموافقت کلیه اعضای شورای شهربرازجان بنام سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی نام گذاری گردید

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه