یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sunday, 27 November 2022

سخن مردم" استقبال پرشور مردم از مراسم تعزیه شهادت ابا عبدالله الحسین (ع) در دهقاید توسط هیات تعزیه خوانی عاشقان ثارالله

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.03

به گزارش سخن مردم" این مراسم که با حضور مردم انقلابی دشتستان وبرخی از مسئولین در جوار گلزار مطهر شهدا برگزار گردید مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت.

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.41

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.42

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.43

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.44

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.45

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.47

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.48

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.49

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.50

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.51

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.52

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.53

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.54

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.55

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.56

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.57

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.58

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.59

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.431

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.441

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.471

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.481

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.491

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.531

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.551

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.561

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.562

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.571

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.11.591

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.00

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.01

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.02

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.021

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.03

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.031

WhatsApp Image 2019 09 11 at 01.12.04

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه