یکشنبه, 13 آذر 1401 - Sunday, 04 December 2022

سخن مردم: محمد باقر سعادت نماینده مردم شریف دشتستان در مجلس شورای اسلامی:. هفته نامه مردم جنوب و پایگاه خبری سخن مردم از رسانه های منصف هستند که اخبار را به صورت منصفانه و درست انعکاس می دهند.

IMG 3665

به گزارش سخن مردم:  نماینده دشتستان به همراه مدیرروابط عمومی مرتضی رحمانی فرد و خانمها کرمی و بوستانی با حضور در دفترمردم جنوب با تبریک روز خبرنگار به مدیر مسئول هفته نامه مردم جنوب بیان نمود:کار شما ارزشمند و بدون حاشیه است ومن از اطلاع رسانی خوب شما دراخبار شهرستان واستان تقدیر و تشکر می نمایم .

IMG 3667

ایشان درادامه گفت: امروز فرصتی دست داد تا بازدیدی از دفاتر مکتوب شهرمان داشته باشیم و این را بگویم که نوشتن واقعیات از خصوصیات یک نشریه خوب است که این ویژگی در نشریه مردم جنوب و پایگاه خبری سخن مردم مشهود است.

زمانی رسانه ای می تواند موفق باشد که بتواند اخبار را بصورت درست به مردم وجامعه ارائه دهد و منصفانه وبدون حاشیه باشدکه من این ویژگی را درهفته نامه مردم جنوب و پایگاه خبری سخن مردم دیده ام وشما از رسانه های منصف هستید که اخبار را به صورت منصفانه و درست انعکاس می دهید.

نماینده دشتستان درمجلس شورای اسلامی درادامه گفت: شما رسانه ها با قلم رسا وبا احساس مسئولیت که دارید همیشه سعی نموده اید با بیان درد‌ها و مشکلات مردم مبادرت کرده و ما مسئولان را درانجام هرچه بهتر مسئولیتمان درقبال مردم آگاه کنیدکه این خود بسی باعث پویش وبالندگی یک رسانه است.

دراین دیدار مدیر مسئول مردم جنوب هم ضمن خوش آمدگویی به نماینده دشتستان وتبریک به مدیران جدید دفتر نماینده دشتستان اظهارداشت:ما رسانه ها همیشه درخدمت شما مسئولان هستیم،وهمیشه بنای کار مابرواقعیت ورساندن نظرات مردم به مسئولین بوده است.

وی درادامه از همکاری ننمودن ادارات با رسانه ها گفت :متاسفانه مشاهده می شود بعضی مدیران با رسانه ها همکاری ندارند واین خود برای پیشرفت یک جامعه مشکل سازاست چون اگر اداره ای عملکرد ویا اخبار خودرا به جامعه ومردم ارائه دهد وبا رسانه ها همکاری نمایدباعث پیشرفت وبالندگی جامعه می شود که امیدواریم  مسئولان همکاری خوبی با رسانه ها داشته باشند.

IMG 3679

IMG 3682

IMG 3688

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه