شنبه, 09 مهر 1401 - Friday, 30 September 2022

آقای بنافی دردیداروسخنرانی درمیان جمعیت انبوه مردم محله رزمندگان درمسجدامام علی (ع) بیان داشتند:باتوجه به اینکه طرحهایی زیربنایی خوبی دربودجه سال ۹۸ازطرف شوراوشهرداری پیش بینی شده که بعدازاجرایی شدن تحول بنیادین خوبی صورت خواهدگرفت.

09

66

ایشان درموردآب شرب امسال هم نکاتی رایادوارشدندوبیان نمودند:توصیه به صرفه جویی باتوجه به منطقه گرمسیری بودن ما ونیازهمکاری مردم راخواستارشدندواظهارداشتند:باتوجه به دعوت ریاست محترم آبفای دشتستان جناب مهندس رمضانی درجلسه شورای شهربرازجان درهفته گذشته که گزارشی ازبازسازی لوله های فرسوده شهربه لوله گزاری ۱۰کیلومتردرسطح شهرخبردادوگفت: به امیدخداامسال مردم نگران آب شرب خودنباشند،چون اقدامات خوبی دراین زمینه درحال انجام است درپایان جناب آقای بنافی تعدادی ازجوانان ونوجوانان که درمسجدامام علی(ع) فعالیت دارندتقدیروتشکرکردندوهدایای به رسم یادبودبه آنان اهداشد،

تقدیر ازفعالان فرهنگی  به روایت تصویر

23578955

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه