دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400 - Sunday, 16 May 2021

به گزارش سخن مردم"جشن سپاس دبیرستان متوسطه اول باقرالعلوم با تجلیل از دانش آموزان برتر و مقام آور برگزار شد.

باقرالعلوم 1

باقرالعلوم 14

باقرالعلوم 2

باقرالعلوم 3

باقرالعلوم 4

باقرالعلوم 5

باقرالعلوم 6

باقرالعلوم 7

باقرالعلوم 8

باقرالعلوم 9

باقرالعلوم 10

باقرالعلوم 11

باقرالعلوم 12

باقرالعلوم 13

باقرالعلوم 15

باقرالعلوم 16

باقرالعلوم 17

باقرالعلوم 18

باقرالعلوم 19

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه