یکشنبه, 23 خرداد 1400 - Sunday, 13 June 2021

سخن مردم:کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر برازجان ظهر روز چهارشنبه به ریاست آقای بنافی و با حضور شهردار برازجان و معاونت مالی و رئیس اداره مالی شهرداری برگزار شد.

6730969 4455

به گزارش سخن مردم"در این جلسه عملکرد بودجه سال ۹۷ و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه جناب آقای بنافی ضمن گرامی داشت روزکارگر،این روزرابه تمامی کارگران شهرستان الخصوص کارگران زحمتکش شهرداری تبریک گفت وهمچنین روزمعلم که گرامی داشت شهادت استادگرانقدرشهیدمرتضی مطهری رابه تمامی جامعه فرهنگیان بزرگوار تبریک وتهنیت گفتندوآرزوی موفقیت برای تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس راخواستارشدند *درجلسه دوساعته که با حضورشهردارمحترم جناب مهندس محمدی وآقای صفدری معاونت محترم مالی وجناب عبدی پوروجناب صفدری رییس اداره مالی شهرداری حضورداشتندودرمواردمتعددی همچون عملکردبودجه ۹۷ونقاط قوت وضعف آن موردبررسی قرارگرفت ونمایندگان مردم درشوراسرکارخانم حسینی وخانم تنگستانی وجناب مصدق نظرات خودرادرموردتخصیص بودجه برای طرحهای عمرانی وگزارش عملکردشهرداری نسبت به چگونگی طرحهای نیمه تمام راموردبررسی قراردادندکه شهردارمحترم ومعاونین ایشان توضیحاتی درمورداین برنامه ها به نمایندگان مردم درشوراارائه نمودندوتصمیم گرفته شددرهفته آینده این جلسات باقوت بیشتری ادامه پیداکنددرپایان سیدخدیجه حسینی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی بودجه سال ۹۸ فرهنگی شهرداری راتقدیم جناب آقای بنافی رییس کمیسیون برنامه وبودجه نمود

 

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه