یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sunday, 27 November 2022

سخن مردم"کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر برازجان ظهر روز چهارشنبه به ریاست آقای بنافی و با حضور شهردار برازجان و معاونت مالی و رئیس اداره مالی شهرداری برگزار شد.

6730969 4455

ابوالفضل قاسمی"به گزارش سخن مردم"در این جلسه عملکرد بودجه سال ۹۷ و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت.

درابتدای جلسه بنافی ضمن گرامی داشت روزکارگر،این روزرابه تمامی کارگران شهرستان الخصوص کارگران زحمتکش شهرداری تبریک گفت وهمچنین روزمعلم که گرامی داشت شهادت استادگرانقدرشهیدمرتضی مطهری رابه تمامی جامعه فرهنگیان بزرگوار تبریک وتهنیت گفتندوآرزوی موفقیت برای تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس راخواستارشدند.

درجلسه دوساعته که با حضورشهردارمحترم مهندس محمدی برگزارشد ، صفدری معاونت محترم مالی ،عبدی پوروصفدری رییس اداره مالی شهرداری حضورداشتند.

دراین جلسه درمواردمتعددی همچون عملکردبودجه ۹۷ونقاط قوت وضعف آن موردبررسی قرارگرفت ونمایندگان مردم درشوراخانم حسینی وخانم تنگستانی و مصدق نظرات خودرادرموردتخصیص بودجه برای طرحهای عمرانی وگزارش عملکردشهرداری نسبت به چگونگی طرحهای نیمه تمام راموردبررسی قراردادند.

درادامه شهردارمحترم ومعاونین ایشان توضیحاتی درمورداین برنامه ها به نمایندگان مردم درشوراارائه نمودندوتصمیم گرفته شددرهفته آینده این جلسات باقوت بیشتری ادامه پیداکند.

درپایان سیدخدیجه حسینی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی بودجه سال ۹۸ فرهنگی شهرداری راتقدیم محراب بنافی رییس کمیسیون برنامه وبودجه نمود.

 

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه