یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sunday, 22 May 2022

سخن مردم"سومین دوره المپیاد هفت خوان مهارت های شغلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر روز چهارشنبه در آیینی با حضور مهندس تمیمی ،معاونین وی ودیگرمسئولین وبا حضور 12 تیم از شهرستان های استان بوشهر برگزار شد.

d6354810 c421 4de8 92f5 560528e2f7bb 20190221 171000

بوشهر"فرخ قاسمیان"به گزارش سخن مردم"این برنامه باتلاوتی ازقرائت قرآن مجید وسرود ملي ،سپس رژه كارگران شركت توزيع نیروی برق استان بوشهر آغازشد.

درادامه مهندس تميمي پس ازخيرمقدم به مديران استان وشهرستان اظهارداشت: آموزش منابع انساني وتاثير به سزاي آن درارتقا سازمان ها وشركت ها نقش بسزایی دارد.

e3f3dc91 545b 4ec8 b332 f376234852b1 20190221 165528

نادر تمیمی افزود: المپیاد مهارتی بين گروههاي اتفاقات برق وعمليات شركت توزيع وبا حضور 12 تیم از شهرستان های استان بوشهر برگزار می شود که شهرستان های بوشهر و برازجان به ترتیب با 3 و 2 تیم بیشترین تیم شرکت کننده در این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

099

وی درادامه بیان نمود:المپیاد هفت خوان مهارت های شغلی شرکت توزیع برق بوشهر در هفت محور آزمون گروهی، رکوردگیری، تنظیم رله، صعود و فرود، تست ترانس، نجات فرد آسیب دیده و نصب کنتور برگزار می شود.

55

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با پایان این المپیاد سه تیم برتر معرفی و تیم نخست المپیاد نیز گواهی حضور در مسابقات منطقه ای را دریافت می کند.

تمیمی یادآور شد: این رقابت ها از سال 1395 آغاز شده که در سال ابتدایی تنها در بخش بهره برداری برگزار شد ولی از سال گذشته بخش های مشترکان و طراحی نیز به آن اضافه شده است.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر سال گذشته در بخش منطقه ای و در حوزه مشترکان و بهره برداران رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

تمیمی اظهار داشت: این شرکت با رتبه هایی که در سال های گذشته کسب کرده در بین 10 شرکت برتر کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نیروی انسانی سرمایه اصلی هر شرکت است که با فراگیری آموزش و مهارت می تواند پیشرفت و توسعه کشور را رقم بزند.

تمیمی بیان کرد: در بحث آموزش و یادگیری شاید شرکت متقبل هزینه هایی شود ولی با توجه به اهمیت این مهم آموزش های ارائه شده کارایی بسیار مناسبی در پی دارد.

وی یادآور شد: در این ارتباط المپیاد هفت خوان مهارت های شغلی شرکت توزیع برق بوشهر نیز به دنبال افزایش مهارت های فردی و گروهی کارکنان برای بهبود کیفیت در خدمت رسانی است.

تميمي درادامه گفت :اميدوارم كه برگزاري اين مهارت بتواند كمكي در ارتقا كيفيت خدمات رساني به مردم شريف استان باشد.

وی تصریح نمود: نيروي انساني   ومنابع انساني سرمايه اصلي هرشركت وكشور محسوب مي شود وبا آموزش ومهارتي كه نيروي انساني مي تواند داشته باشد مي تواند پيشرفت كشور را، رقم بزند.

واگر كشوري كه منابع مالي داشته باشد ولي نيروي انساني نداشته باشد نمي تواند به خوبي از اين منابع استفاده داشته باشد

ایشان بیان نمود: همه بزرگان ما همين توصيه را داشته اند كه يادگيري   را در اولويت كارهايمان قرار دهيمويك مسلمان بايد حتما روز آينده اش بهتر از امروزش باشد .باآموزشي كه ديده وبايادگيري   كه داشته ما باعنوان شركت توزيع برق ويكي ازشركت هايي كه زيرساختهاي اصلي ومهم كشور رادردست داريم وبايد تامين بكنيم دراصل مايك تيم ليگ برتري هستيم .چرا؟چون براي كشور و استانمان بسيار مهم هستيم.وباداشتن مهارت وآموزش مي توانيم در مسير توسعه استاني وكشور رارقم بزنيم

مهندس تمیمی به تاریخچه برگزاری مسابقات اشاره نمودوگفت: تاريخچه برگزاري مسابقات برمي گردد به سال 95 كه فقط با آزمون در حوزه بهره برداري شروع شد ودرسال بعد بحث مشتركين وطراحي نيز اضافه شد،درسال 96كه شركت توزيع بوشهر درمسابقات حضورداشت مسابقات منطقه اي بوشهر رتبه دوم كسب نمود ودرسطح كشور دربحث مشتركين هشتم ودربحث بهره برداري رتبه دهم راكسب نمود.

اين نشانگر اين است كه ما جز   شركتهاي برتر هستيم حداقل جز ده شركت توزيع برتر كشور هستيم،ماهميشه آموزش برايمان بيشتر مهم بوده وهست ولي كيفيت آموزش بيشتر مي تواند مهم باشد.

همه دوستان براين باورند مابهترين آموزش ومطلوبترين آموزش رامي خواهيم وهيچ گونه سخني به گزافه نگفته ايم چرا؟چون كه آموزش هست كه مامي تواند به   سمت بهبود وپويايي وحركت بدهد.

من خواهشي كه از همه همكاران عزيز دارم اين است كه اين مسابقات وآموزشها   راموثر براي خود درنظر بگيرند به طوري كه اين نه فقط وقت مارا پر كند به طوري كه روزانه ما بتوانيم اثراين   آموزشها را لمس كنيم وبهبودي دركارمان حاصل كنيم،واين تشخيص   وفكر به ذهن مابيايد كه ما مي توانيم بااين آموزشها بهتر كار كنيم واين برسرعت و كيفيت ما مي تواند موثر باشد واين تاثير پذيري مي تواند باعث شود كه سازماني پويا وهميشه درحال رشد راداشته باشيم.

مادرچندسال اخير يك جشن سرآمدي برگزاركرديم باتوجه به شاخصهايي كه هرمديريت رتبه بندي مي شد ومديريت هاي برتر مشخص مي شدند

شايد يكي ازمواردي كه درنظر گرفته نمي شد سرمايه هاي نامشهودي كه مي بايست درترازپاياني سال درنظرگرفته مي شد بحث نيروي انساني بود

من فكرمي كنم آموزش نيروي انساني   براي ماخيلي مهم باشد يعني مي توانيم عددي براي اين سرمايه لحاظ كنيم اين سرمايه مي تواند جز شاخص ها وداشته هاي هرمديريتي باشد.

پس آموزش   وبحث يادگيري   هميشه دردستور كارماخواهد بودو ارتقا اين مساله مي تواند كمك بزرگي به ما كند همانطور كه می دانید ما دراين برهه اززمان مشكلاتي از بحث خاموشي هاي نوبتي كه داشتيم نيازبه بعضي آموزشهاوكارگاهها وسمينارها يي داريم كه برگزاركنيم.

چه بامشتركين درحوزه هاي مشتركين بزرگ   وچه در حوزه مشتركين عادي وخانگي   وما شايد هزينه هايي بابت آموزش پرداخت مي كرديم اگر همه براين قضيه اشراف داشته باشيم   كه آموزش به ما مي تواند كمك كند وجامعه هدف ما مردم استان بوشهر وهمه مردم كشور هستنداين مساله را مدنظر قرراردهيم كه بحث آموزش را در اولويت كارها قراردهيم

من فكر مي كنم مهارت عملي وعلمي هرسازماني   مي تواند باعث پيشرفت باشد ما دريك سازمان اگر آموزش منابع انساني خوبي نداشته باشيم نمي توانيم درمسير بيشرفت خوبي قراربگيريم.

پس از سخنراني مهندس تميمي آيين نامه مسابقات قرائت شد وپس ازآن گروهاي شركت كننده به رقابت پرداختند كه اين رقابت تا ساعت 16به طول انجاميد وسپس به گروههاي برتر جوائزي اهدا گرديد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه