یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sunday, 27 November 2022

سخن مردم "سید جواد رضوی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتستان به همراه رِئیس پلیس فتا شهرستان دردفتر هفته نامه مردم جنوب حضور یافتند.

IMG 06081

به گزارش سخن مردم"فرمانده انتظامی شهرستان ضمن تشکر ازمدیر مسئول هفته نامه مردم جنوب وهیئت تحریریه گفت:از اینکه شما بدون هیچ چشم داشتی اخبارشهرستان واستان رانشر می دهید قابل تقدیر است.

IMG 06171

ایشان بیان نمودند:هفته نامه مردم جنوب رسانه ای است که دلسوزانه درخدمت مردم است ،وشما هم درحوزه رسانه تعامل خوبی با مجموعه پلیس فتا داریددربحث تبادل اطلاعات واخبار وهم حس دلسوزی شما به عنوان یک فرهنگی، درخصوص مشکلات مردم وشهرستان وهم درزمینه نویسندگی اطلاعات خوبی درباره شهرستان واستان به مردم می دهیدوبه جهت حسناتی که دردرون شمااست ودست به قلم هستید وکاملا با منطقه آشنایی دارید، ودرواقع با فرهنگ این منطقه خوگرفته اید،با نوشتن کتابهای ارزشمند وخوب فرهنگ ارزشی ،دینی،سنتی واصیل این منطقه را به نسل آینده منتقل می کنیدواین کارارزشمند است.

IMG 06201

فرمانده انتظامی شهرستان افزود:نیروی انتظامی هم جهت وظایفی که در سطح شهرستان دارد تلاش نموده است مشکلات ومسائلی را تا جایی که وظیفه ی خود می داند و وجودارد را حل کندوسعی نموده ایم با برگزاری جلسات درمساجدومدارس شهراطلاعات خوبی را درخصوص معضلات اجتماعی وفضای مجازی که درسطح جامعه است خانوادها را اگاهی دهیم ودرواقع هشداری است به خانوادهاکه نوجوانان وجوانان رااز آسیب ها وجرائم فضای مجازی و انواع شگرد های افراد متخلف مراقبت کنند ومواظب باشند به بنیان خانواده آسیبی نرسد.

ایشان درادامه به برنامه هایی که درهفته نیروی انتظامی برگزار شد گفت:ما پیاده روی خانوادگی را داشتیم که با استقبال خوب مردم ومسئولین همراه بود همچنین میز خدمت که باعث شد مردم به طور مستقیم با پلیس ارتباط داشته باشندوما مسئولین هم مشکلات ودغدغه هایی که وجوددارد را رصد کنیم وبشنویم وحل کنیم.

ما برنامه صبحگاه مشترک راداشتیم همچنین حضور درمساجد ومدارس که با استقبال خوبی برگزار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان درادامه تصریح نمود:ما همچنین سرکشی به منطقه های اطراف شهرستان وبخش ها هم داریم که استقبال خوب است واین را حس کرده ایم که مردم مناطق دورافتاده دوست دارند مادرکنارشان باشیم واحیانا مسائل ومشکلاتی هم وجوددارد با کمک مجموعه انتظامی حل شوددرواقع هدف ماامنیت وآسایش مردم شهرستان است وتلاش نموده ایم امنیت برقرار باشدوشمااصحاب رسانه هم همواره ما را در بحث تبادل اخبار یاری نمود ه ایدوتعامل خوبی بااین مجموعه داشته اید .

مدیر مسئول هفته نامه مردم جنوب ضمن تشکر از حضور فرماندهی دردفتر مردم جنوب گفت : هفنه نیروی انتظامی را به شما وهمکارانتان تبریک عرض می نمایم و خسته نباشید می گویم به این مجموعه ی گرانقدر،هفته نامه مردم جنوب و پایگاه خبری سخن مردم همواره جهت اطلاع رسانی در خدمت مردم استان بوشهر می باشد و تعامل خوبی با مجموعه انتظامی استان به خصوص شهرستان دشتستان داردوما انتشار اخباررا وظیفه خودمی دانیم.وهمیشه درخدمت مسئولین هستیم،ودوست داریم مسئولین شهرمان همچون نیروی انتظامی تعامل خوبی با رسانه ها داشته باشند چون اگر مشکلات بیان شود می توان آنهارا حل کرد وجامعه پیشرفت خوبی پیدا می کند.

IMG 06111IMG 06311

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه