شنبه, 09 مهر 1401 - Friday, 30 September 2022

به گزارش سخن مردم" آیین تجلیل از کارمندان نمونه دولت با حضور معاون سیاسی استاندار بوشهرودیگر مسئولین شهرستانی واستانی درتالاراداره فرهنگ وارشاد برگزار شد.

nmhj_img_5812.jpg

0qng_img_5809.jpg8nce_img_5851.jpg

 pkj_img_5824.jpguvif_img_5882[1].jpgelb4_img_5877[1].jpgcos_img_5872.jpg

7il1_img_5892.jpgu1h_img_5888.jpgwtvg_img_5921.jpgvq5v_img_5940.jpgkgnu_img_5978.jpgw8eb_img_5909.jpgfmkk_img_6005.jpg

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه