یکشنبه, 03 مهر 1401 - Sunday, 25 September 2022

سخن مردم"جمعی ازاعضا ی کمیته تالیف کتاب هشت سال دفاع مقدس دشتستان با آیت الله صفایی بوشهری دیدار کردند.

خبرنگار:علی پیرمرادی

به گزارش سخن مردم"جمعی ازاعضا ی کمیته تالیف کتاب هشت سال دفاع مقدس دشتستان  برازجان،سرهنگ پاسدار حاج نعمت الله غلامپور فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه  دشتستان،  خدانظر قاسمی از فرماندهان   دوران جنگ تحمیلی سپاه دشتستان واعضا ی کمیته تالیف کتاب 8سال دفاع مقدس با حضور دردفتر حضرت آیت الله صفائی  بوشَهری نماینده ولی فقیه دراستان  وامام جمعه بوشهر  پیرامون چگونگی انتشار کتاب  هشت سال دفاع مقدس ونقش مردم دشتستان وشهر برازجان  را به اطلاع نماینده ولی فقیه دراستان رسانیدند.
دراین دیدار  پس از قرائت قرآن کریم  ابتدا سرهنگ غلامپور فرمانده سپاه جواد الائمه ضمن معرفی اعضاگفت: بیش از سی سال  از دفاع مقدس  گذشته است قریب چهارهزار نفر فوت کرده اند 3تا5سال برای نشراین کتاب مرجع که بین 8تا11جلد است زمان درنظرگرفته شده که تلاش می کنیم این زمان کمتر شود  سرهنگ غلامپور گفت :دکتر اتا بک مدیریت ستاد را عهده دار هستند وتیم همراه هم از اعضای جبهه وجنگ  می باشند وی افزود ما دغدغه مالی  برای انتشار این کتاب داریم.
خدا نظر قاسمی ازفرماندهان سپاه دوران دفاع مقدس  دشتستان برازجان  نیز ضمن بیان سخنانی گفت همانطور که جناب سرهنگ غلامپور  بیان کردند دغدغه داریم  اگر میخواهیم کار این افراد ارزش پیدا کند  حضرتعالی  بعنوان حامی نظارت وحمایت  داشته باشید کار سخت است حضرتعالی ما را رها نکنید وکمکمان کنید
رزمنده ای که درحومه برازجان قبرش را به خواهر خودنشان میدهد
دکتر حاج کاظم  اتابک مدیر کمیته تالیف کتاب کارنامه نقش دشتستان  برازجان استان بوشهر  درهشت سال دفاع مقدس گفت امروز یکصد سی ونهمین جلسه خودرا برگزار می کنیم  پنجشنبه هرهفته ما جلسه داریم و تاکنون قریب8000سند ازدستآورد های دشتستان بدست آورده ایم  آًثار بدست آمده مارا 2سال جلو انداخت  دکتر اتابک گفت شش صفحه ضرورت کتاب را قلم زده ام  وی کمیته های  جمع آوری آًثار  .تبلیغات  . پژوهش . نظارت  و...رامعرفی کرد.  وی درادامه گفت: جهانگیر گرگین اعلام میکند بنده شش ماه دیگر درلباس بسیجی شهید میشوم.
جهانگیرگرگین درزیارت بخش مرکزی برازجان هنگام وضو متوجه نوری میشود ابراز خوشحالی میکند خواهرش به کنارش می آید ومیگوید چه شده موتورش را روشن میکند  خواهرش را بر ترکش سوار میکند وبه آرامگاه  زیارت میبردومحل قبر خودرا به خواهرش نشان میدهد ومیگوید هروقت شهید شدم مرا اینجا خاک کنید.

دکتر اتابک میگوید میخواستیم ازاستان های دیگر الگو بگیریم که استان همدان به مدیریت   سردار شهید همدانی واستان کرمان رابه سرداری سلیمانی برگزیدیمایشان بیان داشت:نقش ّبی بدیل بوشهری ها و  دشتستانی ها را در جنگ ها نمیتوان نادیده گرفت  الگوی ما برداشت ازحماسه عاشورا است وی خواستار حمایت مالی درنشر این کتاب گردید.
به چند نفر دیگر که فراموش کرده بودم نیز اشاره کنم حاج عباس دهقان .سرهنگ خسروی فرماندار سابق دشتستان برازجان واز جانبازان جنگ تحمیلی .سردار کفاش مدیرکل بنیاد حفظ آً ثار وارزش های دفاع مقدس استان .جانشین سرهنگ حیدرپور ،احمدی پور .سرهنگ باصولی و ...
حضرت آیت الله صفائی بوشهری  نماینده ولی فقیه  دراستان  وامام  جمعه  بوشهرضمن خوش آمد گوئی به حاضران  به دشتستان در تاریخ ایران  ازلحاظ  جغرافیائی  سیاسی  اقتصادی  مذهبی   مبارزاتی فرهنگی  و...اشاره کرد  وگفت  دشتستان وبرازجان  تاریخ خوبی ازخود بجا ی گذاشته است،کتاب تاریخ استان بوشهر ازدشتستان به شخصیت  های بزرگی  اشاره کرده است که مایه افتخار استان  هستند  متاسفانه ما ازمبارزات رئیسعلی فقط اورا میشناسیم  دهها  نفر شهید  شدند  وکودکان زیادی یتیم شدند که کسی آنهارا نمی شناسد  حماسه مردم دشتستان  وازحماسه  زنان لرده  متاسفانه  چیزی در دست نیست
توجه  ویژه    مقام معظم  رهبری   به تاریخ
حضرت آیت الله  غلامعلی صفائی  گفت::مقام معظم رهبری توجه ویژه ای  روی تاریخ  و حماسه مردم دارند  مجتهدین شما مرحوم  آیت الله مهدوی  مجاهد  برازجانی  اعتصامی و...خیلی تلاش کردند انسان فرزند گذشته اش  میباشد انسان ها بعد متوجه میشوند ریشه  درکجا دارند بخشی از تاریخ   یادآوری دانه ای که دروجود جوانان است  را به آنها  نشان میدهد  کار شما  خیلی کار مهمی است  کار شما نشان دهنده هویت آن منطقه  است  خیلی کار مهمی است  تاریخ منطقه دشتستان  یک تاریخ  چند صد ساله است  دشتستان درعرصه تمدن  تاریخی خیلی  مهم است اما کاری  انجام  نشده کسی نیا مده این گنج ناشناخته راکشف کند ماداریم بازگشت  هویت  استان ودشتستان را روشن می کنیم در حالیکه سخنان  راهگََشای حضرت آیت الله صفائی بوشهری دررابطه با تاریخ استان ودشتستان همچنان ادامه داشت  سایر اعضای  کمیته تالیف کتاب  کارنامه هشت سال نقش دشتستان برازجان  دردفاع مقدس نقطه نظرات خودرا بیان نمودند  که نماینده ولی فقیه به آنها پاسخ وبا اعلام حمایت از موِلفین کتاب  موجب خرسندی آنهارا فراهم آورد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه