امروز:
جمعه, 25 خرداد 1403
دسته: یاداشت
دوشنبه, 25 ارديبهشت 1402 19:16
   
    ایمیل
کد خبـر : 392

 سخن مردممحمد جواد قبادبیگی-از آنجا که توجه و اهتمام ویژه به تولید و رونق بخشیدن به آن برای پیشرفت اقتصادی کشور ما امری حیاتی، ضروری و حائز اهمیت فراوان به لحاظ تحولاتی است که ایجاد می نماید می توان از این منظر موفقیت‌های اقتصادی، بهبود زندگی و فضای کسب و کار و نیز پیشرفت کشور و سایر عوامل موثر در رشد جامعه را به تولید و رونق بخشیدن به آن گره زد و پیامدهای مثبت و تحول آفرین آن را در راستای شکوفایی اقتصادی لمس نمود.

یادداشت: به قلم محمد جواد قبادبیگی

یکی از مولفه های مهم و راهبردهای تحولی برای پیشرفت و تعالی اقتصاد کشور مقوله تولید است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سالیان متوالی است که هوشمندانه بر ضرورت پرداختن به آن تاکید دارند و شعارهای سال را بر مبنای رشد، افزایش، جهش، حمایت و مانع زدایی تولید طرح و افق پیشرفت کشور را با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در این حوزه به خوبی و عالمانه ترسیم نموده اند.

از آنجا که توجه و اهتمام ویژه به تولید و رونق بخشیدن به آن برای پیشرفت اقتصادی کشور ما امری حیاتی، ضروری و حائز اهمیت فراوان به لحاظ تحولاتی است که ایجاد می نماید می توان از این منظر موفقیت‌های اقتصادی، بهبود زندگی و فضای کسب و کار و نیز پیشرفت کشور و سایر عوامل موثر در رشد جامعه را به تولید و رونق بخشیدن به آن گره زد و پیامدهای مثبت و تحول آفرین آن را در راستای شکوفایی اقتصادی لمس نمود، لازمه تحقق این رویکرد نیز تمرکز بر راهبردهایی در جهت رشد و رونق تولید بوده که دستیابی به آن را نیز ممکن ساخته و از مصادیق بارز آن می‌توان به ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس با بهره گیری از توان درون‌زا اعم از مادی و معنوی اشاره داشت بنابراین با این نگاه و رویکرد تخصص محور و برنامه مدار ریل‌گذاری رشد تولید امری امکان پذیر است و می توان با شناخت نخبگان و متخصصین در همه بخش ها و به کارگیری عملی آنان در حوزه های مختلف تولید و نیز فراخوان ایده های تحول ساز و کار آمد با بهره گرفتن از ظرفیت های فکری نخبگان و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خام فروشی نفت و سایر منابع، شرایط بهینه لازم در جهت اولویت بخشیدن به رشد و افزایش تولید را فراهم نمود.

 بنابراین تحصیل رشد تولید نیازمند عزمی همگانی است و همه در هر سطحی از مسئولیت پذیری باید به میدان عمل بیایند و یاریگر افزایش رشد تولید جهت دستیابی به پیشرفت همه جانبه باشند، رفع موانع قانونی بستر افزایش تولید، تامین منابع مالی شرکت های دانش بنیان و حمایت آنان از تولید داخل، حمایت ویژه از بازار سرمایه برای شرکت ها و صنایع تولیدی می تواند از جمله ی مواردی باشند که در کوتاه مدت روند اجرا و پیامد مثبت آنها برشکوفایی و رشد تولید اثری مطلوب بر جای خواهند نهاد.

 به امید تحقق اهداف پیشرفت اقتصادی کشور عزیزمان ایران مبتنی بر رشد، جهش و افزایش تولید برای دستیابی به اقتصادی پیشرفته که دستاورد اثرگذار آن در کوتاه مدت به بهبود وضعیت اقتصادی و رونق فضای کسب و کار خواهد انجامید

اضافه کردن نظر
نام

اشتراک گذاری : Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share