امروز:
چهارشنبه, 15 آذر 1402
دسته: مشروح اخبار
دوشنبه, 29 آبان 1402 11:41
   
    ایمیل
کد خبـر : 1183

سخن مردم:مسئول تربیت بدنی سپاه حضرت جوادالائمه (ع)شهرستان دشتستان ازبرگزاری مسابقات والیبال باحضور۲۳تیم برادروخواهرازپایگاهای مقاومت بسیج سراسردشتستان به مناسبت هفته مبارک بسیج بامحوریت فلسطین قهرمان خبرداد.


به گزارش سخن مردم:سروان پاسدارقاسم کاویانی، مسئول تربیت بدنی سپاه حضرت جوادالائمه (ع)شهرستان دشتستان ابرازکرد: هدف ازبرگزاری این مسابقات گرامی داشت هفته مبارک بسیج وایجادبستری مناسب برای ارتقای فضایل اخلاقی،فرهنگی واستعدادیابی درنوجوانان بسیجی شهرستان است….افرادبااستعدادشناسایی ودرلیگ ورزشی شهرستان،استان و کشوربدرخشند.

سروان پاسدارقاسم کاویانی افزود:دراین مسابقات که باحضور۸تیم برادران و۱۵تیم خواهران برگزارمی شود

 


سروان پاسدارقاسم کاویانی افزود:دراین مسابقات که باحضور۸تیم برادران(۶تیم بصورت پایگاهی ،ادارجات ونیروهای مسلح و۲تیم بصورت باشگاهی ) و۱۵تیم خواهران شرکت کرده اندگفت:بایدشرکت کنندگان دراین مسابقات خویشتن داری داشته وبه کارتیمی وفردی اهمیت واحترام بگذارندوباسعی وتلاش استعدادهای خودرابه اثبات برسانند……
وی درادامه باتاکیدورزش خواهران گفت:ورزش بسیج شهرستان به همان اندازه که به ورزش برادران اهمیت می دهدبه ورزش خواهران هم توجه داردودراین باره درطول سال برنامه های مختلفی درتقویم فعالیت های ورزشی بسیج درنظرگرفته شده است .
وی عنوان کرد:درباره اهداف برگزاری مسابقات والیبال خواهران که بااستقبال زیادی صورت گرفت گفت:اهداف این مسابقات شناسایی وآموزش استعدادیابی ورزشی درسنین پائین ،شناسایی ورزشکاران مستعدپایگاهای استعدادیابی ومعرفی آنهابه باشگاهای مقاومت بسیج وسطح اول جامعه ورزش کشورمی باشد….
کاویانی افزود در هفته مبارک بسیج پبیش از۱۰۰مسابقه وبرنامه ورزشی درتمام بخش ها ،حوزهها وپایگاهای مقاومت برگزارمی گرددوفینال واختتامیه مسابقات والیبال ۵آذرماه برگزارمی شود.

سید محمد جواد مهدوی مرتضوی مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان دشتستان درادامه گفت:بیش از۹۰درصدمردم کشورهای دنیاطرف مردم مظلوم فلسطین هستند.اگرکسی درجناح حق قراربگیردطبق دستورخداعمل کرده است وطبق فرموده خداوندهمیشه حزب خداپیروزمی شود.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان دشتستان بابیان اینکه آنان کسانی که بایدبه قبرستان هاسپرده شود افزود:غزه به مدفن صهیونیست هاتبدیل می شود.

وی یادآورشد :آنهاازدرون استحکامات وپشت دیوارها می جنگند وفکرمی کنند این دیوارها آنها راازخشم الهی حفظ می کند،ولی عذاب خداجایی که گمان نمی کند به آنهاخواهدرسید.

اضافه کردن نظر
نام

اشتراک گذاری : Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share