یکشنبه, 04 آبان 1399 - Sunday, 25 October 2020

سخن مردم"کارشناس مسئول پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: میزان غلظت گرد و خاک در برخی مناطق استان بوشهر به حدود چهار برابر حد مجاز رسید.علیرضا مصلحیان از افزایش میزان ریزگردها در آسمان استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: امروز شاهد افزایشم یزان گرد و غبار در استان بوشهر هستیم که در برخی مناطق غلظت آن به سه تا چهار برابر حد مجاز رسیده است.

به گزارش مهر؛ وی اضافه کرد: در شهر برازجان صبح امروز میزان آلودگی ناشی از گرد و خاک به ۵۷۹میکروگرم بر مترمکعب رسیده است که معادل حدود چهار برابر(۳.۸۶برابر) حد مجاز است.

کارشناس مسئول پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: در شهر بوشهر نیز در همین ساعت میزان آلودگی ناشی از گرد و خاک به ۵۰۰میکروگرم بر مترمکعب (۳.۳۳برابر حد مجاز) رسید.

مصلحیان خاطرنشان کرد: اگر میزان ریزگردها زیر ۵۰میکروگرم بر مترمکعب باشد هوا پاک است و آلودگی هوا بین ۵۰تا ۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب نشان‌دهنده سالمی هوا است.

کارشناس مسئول پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: آلایندگی هوا بین ۱۵۵تا ۲۵۳میکروگرم بر مترمکعب برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی افزود: میزان آلودگی بین ۲۵۴تا ۳۵۴میکروگرم بر مترمکعب ناسالم است و میزان آلودگی هوا ناشی از ریزگردها بین ۳۵۵تا ۴۲۴میکروگرم بر مترمکعب نشان‌دهنده ناسالمی هوا است و آلودگی هوا اگر از ۴۲۵میکروگرم برمترمکعب فراتر رود، هوا در شرایط خطرناک یا هشدار قرار دارد

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه