شنبه, 10 آبان 1399 - Saturday, 31 October 2020

سخن مردم "حاج محمدرضا دهقانی ازهنرمندان پیشکسوت وفعال هنرهای نمایشی رشته شبیه خوانی ( تعزیه) ومسئول ( معین البکا  ) گروه تعزیه اشک خون خوشمکان است.

2222

علیرضا رهسپار/به گزارش سخن مردم :شمارابه خواندن خلاصه  زندگینامه و سوابق هنری آقای حاج محمدرضا دهقانی ازهنرمندان پیشکسوت وفعال هنرهای نمایشی رشته شبیه خوانی ( تعزیه) ومسئول ( معین البکا  ) گروه تعزیه اشک خون خوشمکان دعوت می کنیم.
 آقای حاج محمد رضا دهقانی درشهریورسال 1357 درخانواده ای مذهبی وانقلابی درروستای خوشمکان ازتوابع شهر برازجان دیده به جهان گشود. وی دوران ابتدایی وراهنمایی رادرروستای خوشمکان وخوشاب گذرانید. ودوران دبیرستان رادرشهرهای آبپخش وبرازجان سپری نمود وموفق به اخذ مدرک دیپلم ادبیات وعلوم انسانی شد. ایشان ازهمان دوران کودکی علاقه بسیاری به قرآن و اهل بیت(ع) داشت .تاآنجایی که توانست در6  سالگی قرآن رافراگیرد وختم نماید. واز7 سالگی به قرائت قرآن بپردازد ودرمدرسه ومسجد ومحفل به عنوان قاری قرآن حضورپیدا کند. ایشان باعلاقه ی زیادی که به اهل بیت  خصوصا مجالس روضه خوانی وتعزیه  ماه محرم داشت به همراه پدرش حضوری فعال دراین مراسمات، خصوصا درخوشمکان  وزیارت که تعزیه برگزارمی شد  داشت.  وی پس ازدیدن  صحنه ای ازواقعه عاشورا درعالم خواب ، دقیقا فردای همان روز درمسجد روستا ، توسط مرحومان ، حاج غلامحسین بازیار وغلامرضا علیزاده ازپیشکسوتان تعزیه جهت حضوردرگروه تعزیه خوانی روستا دعوت می شود وآن روزرابهترین روزعمرخود می داند.
وی درسن 11سالگی باشبیه خوانی حضرت سکینه (س) به ایفای نقش می پردازد وتاسال 1398 باشبیه خوانی ام لیلا (س) حضرت زینب (س) وحضرت امام حسین (ع) به صورت فعال وچشمگیری درخدمت هیات تعزیه خوانی حضورداشتند تااینکه بعدازحادثه تصادف که برای ایشان رخ داد وازناحیه هردو پا  به شدت آسیب دید وبه دلیل آسیب های شدید جسمی ، شرایط حضوردرزمین تعزیه  رااز دست دادوازآن پس به عنوان معین البکاء درکنار گروه تعزیه اشک خون قرارگرفت وتاکنون هم ادامه دارد .
ایشان قدمت تعزیه خوشمکان را بیش از70سال می داند. ونسخه های تعزیه توسط بانی وموسس هیات ، زنده یاد آقای کربلایی عباس بهزادی ازروستای دورود گاه وبه کمک شادروان کربلایی عباس رازه تهیه گردیده است .
حاج محمد رضا دهقان درسال 1386 به پیشنهاد مردم وعلاقه ای که به فعالیت های سیاسی واجتماعی درراه خدمت به مردم داشت به عنوان منتخب مردم درانتخابات شوراها حضوریافت  وبه عنوان جوانترین عضو شورا ی اسلامی شهرستان دشتستان انتخاب و موفق به راهیابی به شورای بخش مرکزی گردید . باتوجه به فعالیت های مجددانه وپیگیری ایشان موردتوجه فرماندار وقت دشتستان قرارگرفت و درسال 1387به استخدام وزارت کشورواستاداری  درآمد. او به عنوان رییس دفترومشاور فرماندار شروع به کار نمود .

ازدیگر مسولیت های وی می توان به  مسوول نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی آبپخش و مشاور ومسئول پیگیری های ویژه مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان بوشهر نیز اشاره نمود.

ایشان مشوقین و الگوهای خودرادرتعزیه ،  عموهای خود  آقایان غلامرضا وابراهیم دهقانی ئهمچنین مرحومان غلامرضا علیزاده وحاج محمد محمدی فرد  می داند. حاج محمد رضا دهقان باحضورفعال درچندین سوگواره تعزیه استانی درشهرستان های جم ، تنگستان( روستای آباد)  ، دشتستان ( روستای دورودگاه)موفق به کسب مقلم های برتر معین البکایی  وچندین مقام اولیا خوانی واشقیا خوانی وطفل خوانی دراین سوگواره ها گردید. ایشان هم اکنون مشغول نگارش متن تعزیه ( خیمه تا خرابه ) می باشد که درآینده ای نزدیک توسط گروه تعزیه خوانی اشک خون روستای خوشمکان اجرا خواهد شد.

وی تعدادی از افراد فعال گروه تعزیه خوانی خوشمکان را آقایان :  کربلایی ناصربهزادی نژاد- عباسقلی پاکیان- کربلایی فرزاد عباسی - احمد ومحمد خوشنیت- حاج عباس دهقانی -مهدی مختاری - محمد مختاری - امید زمانی - محمدرضا خوش نیت - مهدی مکاری  وفرزندان خود ابوذر وکربلایی یاسین دهقانی اشاره نمود .

درضمن ایشان دارای طبع شعرمی باشد وتاکنون دوبیتی های زیبایی راسروده است . نمونه ای ازاشعاروی:
دلم دارد هوایت حسین جان      
                                همی تنگ است برایت یا حسین جان
مرا جانا رسان درکربلایت   
                                            شودجانم فدایت یاحسین جان
آقای دهقان هم اکنون به دلیل مشکلات جسمی ، بازنشسته پزشکی  شده  وازخدمات دولتی خداحافظی کرده است ولی کماکان به عنوان فعال سیاسی مذهبی درشهرستان واستان حضوری  چشمگیر دارد وهم اکنون ازاعضای هیئت رئیسه کانون تعزیه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتستان نیز می باشد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه