شنبه, 25 ارديبهشت 1400 - Saturday, 15 May 2021

سخن مردم"دریک ابتکار جدید وبرای اولین بار توسط یک معلم برازجانی ایده ایی جالب به دانش آموزانش پیشنهاد داد که دانش اموزان از  طرح ایشان استقبال کردند وتوانستند شارژرهایی را با همکاری معلم خودشان خانم سیده خدیجه حسینی بسازند، که درپارک ومحله هامورداستفاده شهروندان ومسافران قرار می گیرد.
به گزارش سخن مردم"دانش اموزان به همراه معلمشان خانم حسینی با ارائه طرحی جالب درنشستی با شهردار برازجان حضوریافتند ودرخصوص این ایده توضیحاتی رابرای مهندس محمدی بیان نمودند.
مهندس محمدی شهرداربرازجان هم ضمن تشویق دانش آموزان مدرسه ایثار گفت:ما از کارهای فرهنگی که توسط دوستدارادن شهرمان، مخصوصا دانش آموزان ودبیرانشان برای زیبایی بهتر شهرمان ارائه می دهند استقبال می کنیم.
درادامه خانم سیده خدیجه حسینی معلم مدرسه ایثار دراین باره گفت:ازاینکه دانش آموزان بارها دیده بودند که درشهرکارهای زیبایی انجام شده است ودوست داشتنددراین زمینه کاری انجام دهند، هنگامیکه این پیشنهاد را ارائه دادم استقبال کردند.
خانم حسینی مباحثی رادر خصوص حق بهره مندی شهرواندان برازجانی از ارزنده ترین خدمات ممکن در محیط شهری شهر برازجان، مطرح کرد .
ایشان در ادامه مباحث مطروحه، برازجانی ها را شایسته بهرمندی بهترین خدمات دانست و راهکار و‌شیوه ارایه خدمات بهتر را در تشکیل جلسات هم اندیشی با صاحبان فکر و ایده به منظور دریافت نوع و نحوه خدمات مورد نظر مردم دانست.
همچنین ایشان در ادامه بیان نمود: برخی از ایدهای واصله از شهروندان که تاکنون به آن توجه یا اشاره نشده است را ذکر نمود.
وی درپایان گفت:به خاطر اوضاع نامناسب اقتصادی و عدم وجود کار بچه ها سرمایه های خوبی هستند که می توان این عزیزان را کارافرین بار آورد و در این راستا در مدرسه ایثار قدمهایی برداشته شده و این آخرین طرح مدرسه ایثار نخواهد بود.ما قصد داریم بچه ها را با مشاغل متفاوت آشنا کنیم و در این راستا قدمهای موثری نیز برداشته شده است.
درپایان از دانش اموزان با اهدائ بسته های فرهنگی تقدیر شد.

IMG 8356

IMG 8363

IMG 8367

IMG 8378

IMG 8379

IMG 8381

IMG 8388

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه