جمعه, 01 شهریور 1398 - Friday, 23 August 2019

سخن مردم"دومین کمیته استانی ارزیابی زیست محیطی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش سخن مردم: به نقل ازروابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، دومین کمیته استانی ارزیابی زیست محیطی استان بوشهر با بررسی طرح مشمول ارزیابی زیست محیطی با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برگزار گردید.

22

فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این کمیته گفت : ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و طرحهای  صنعتی ، تولیدی و خدماتی یکی از راهکارهای مهم کاهش اثرات زیست محیطی پروژه ها و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست است که می تواند اثرات نا مطلوب پروژه ها را بر محیط زیست کاهش دهد .

در این نشست مطالعات زیست محیطی دو پروژه جاده بندر نگین و سایت دوم بازیافت پسماندهای ویژه صنعتی منطقه ویژه پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفت .

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه