یکشنبه, 04 فروردين 1398 - Sunday, 24 March 2019

سخن مردم"مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، سید پیروز موسوی را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، در حکم علی کاردر خطاب به موسوی آمده است:

«نظر به تجربیات، قابلیتها و آشنایی جنابعالی با نیازها و توسعه در منطقه پارس جنوبی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» منصوب میشوید.

نظر به حساسیت و اهمیت توسعه و اداره پارس جنوبی و نقش بیبدیل آن در اقتصاد کشور ضرورت دارد با بازتعریف نقش منطقه ویژه و تجدید سازمان و ساختار آن شرکت، جذب و به‌کارگیری نیروهای توانمند و ذیصلاح، در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شتاب بخشیدن به توسعه صحیح و حرفهای منطقه اقدامات عاجل معمول فرمایید.

با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، توجه و اقدام به موقع در موارد ذیل با هماهنگی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مجمع عمومی آن سازمان مورد تاکید است:

بازتعریف و تبیین مجدد نقشه راه توسعه منطقه، باتوجه به اهداف آن

تعریف و تدوین حدود روابط و مسئولیتها با شرکتها و سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی با صنعت نفت و اعمال مدیریت مناسب برای پشتیبانی از آنها

ارائه راهکارهای جذب سرمایه و تسهیل در فرآیندهای سرمایهگذاری

ساماندهی و نظم بخشی در حوزه منابع انسانی و پیادهسازی ابلاغیههای مرتبط

نظاممند کردن و پیگیری سیاستهای ابلاغی در حوزه مسئولیت اجتماعی و توجه به توازن منطقهای

توفیقات جنابعالی را در انجام امور مربوطه از خداوند منان خواستارم

گفتنی است مراسم معارفه و تکریم مدیران عامل جدید و سابق سازمان منطقه ویژه پارس هفته آینده برگزار خواهد شد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه

خبرهای ویژه