شنبه, 16 اسفند 1399 - Saturday, 06 March 2021

سخن مردم" دشتستان و بویژه شهر برازجان همواره مهدتمدن ، علم ودانش بوده واست.

علیرضا رهسپار

به گزارش سخن مردم" بانوان دشتستانی همیشه استعدادهای درخشانی درتمامی عرصه های علمی ، فرهنگی وهنری ، مدیریتی وسایررشته ها داشته ودارند.

بدون شک بخش عظیمی ازپیشرفت های دشتستان مرهون تلاش زنان فرهیخته این خطه بوده که درکنارسایراقشار، نقش موثری دراعتلای فرهنگ وهنرو... دشتستان ایفا نموده ومی نمایند.

یکی ازاین بانوان فرهیخته، خانم مهندس فریبا غریب زاده می باشد که دارای عناوین متعدد اولی درعرصه تخصص ومدیریت می باشد، درادامه شمارادعوت به خواندن زندگینامه وسوابق این بانوی تلاشگرمی نماییم.

111خانم

فریبا غریب زاده فرزند محمدتقی در آبان سال 1346 درشهربرازجان چشم به جهان گشود. وی تحصیلات آغازین خودرا به ترتیب دردبستان سیزده آبان-راهنمایی بنت الهدی وتحصیلات متوسطه را دررشته ریاضی فیزیک دردبیرستان سمیه برازجان طی نمود .

ایشان به همراه 13دانش آموزدیگر جزو اولین کسانی بودند که موفق به اخذمدرک دیپلم ریاضی فیزیک گردیدند.

وی درسال 1365 باشرکت درکنکورسراسری موفق شد در رشته راه وساختمان دردانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز قبول ودرسال 1370به عنوان اولین خانم ازشهربرازجان دررشته راه وساختمان فارغ التحصیل شد.

درسال 1370 اولین تجربه کاری خودرادرشرکت مهندسی آب وخاک به عنوان ناظرپروژه زهکشی دشت دالکی شروع وسپس به تبعیت ازهمسرخودکه دردانشگاه اصفهان ادامه تحصیل می دادند درسال 1372به دیار نصف جهان نقل مکان کردند. ودرشرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به عنوان ناظرعالی استخدام شدند. وکارهای نظارتی این شرکت رادرشهرهای خوانسار-نطنز-نایین- فریدونشهرو... راعهده دارشد.با اتمام تحصیلات همسرخوددرسال 1374 مجددا به استان بوشهر ودرنیروگاه اتمی بوشهربه عنوان ناظراجرای پروژه های نیروگاه اتمی استخدام ودرسال 1379به شرکت مشاورین افق هسته ای که نظارت برکارنیروهای روسی رابرعهده داشت انتقال یافت.

همزمان درسال 1382 شخصا شرکت پیمانکاری موازین جنوب راکه خودازهمان زمان تاکنون سمت مدیرعاملی آنرابه عهده دارد تاسیس واین شرکت دراجرای پروژه های عمرانی استان همکاری دارد.

ایشان درکناراجرای پروژه های عمرانی دولتی درزمینه خصوصی سازی احداث مجتمع های مسکونی فعال وهم اکنون درشهرشیراز2مجتمع مسکونی درحال ساخت واجرادارد. درسال 1383درآزمون کارشناسان رسمی دادگستری شرکت وبه عنوان اولین خانم دررشته راه وساختمان دراستان های فارس- کهگیلویه وبویراحمد وبوشهر گواهینامه کارشناسی رادریافت ودرسال 1393به عنوان عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی استان بوشهردرسال 1397 به عنوان بازرس کانون کارشناسان رسمی استان انتخاب گردید.

وی درسال 1392 درمقطع کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه دردانشگاه خلیج فارس قبول و در سال 1394 ازپایان نامه خود تحت عنوان تاثیر اثر ژل میکرو سلیس برروی مقاومت فشاری وکششی بتن دفاع ، وبا نمره عالی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد گردید.

سخن مردم" دشتستان و بویژه شهر برازجان همواره مهدتمدن ، علم ودانش بوده واست.

علیرضا رهسپار

به گزارش سخن مردم" بانوان دشتستانی همیشه استعدادهای درخشانی درتمامی عرصه های علمی ، فرهنگی وهنری ، مدیریتی وسایررشته ها داشته ودارند.

بدون شک بخش عظیمی ازپیشرفت های دشتستان مرهون تلاش زنان فرهیخته این خطه بوده که درکنارسایراقشار، نقش موثری دراعتلای فرهنگ وهنرو... دشتستان ایفا نموده ومی نمایند.

یکی ازاین بانوان فرهیخته، خانم مهندس فریبا غریب زاده می باشد که دارای عناوین متعدد اولی درعرصه تخصص ومدیریت می باشد، درادامه شمارادعوت به خواندن زندگینامه وسوابق این بانوی تلاشگرمی نماییم.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه