یکشنبه, 09 آذر 1399 - Sunday, 29 November 2020

Untitled-1.jpg

به گزارش سخن مردم"طبق نقشه ی جغرافی مندرج در کتاب (از زبان داریوش ) تالیف تاریخ نگر و محقق خانم پروفسور هاید ماری کخ آلمانی که بیشترین آثار باستانی و تاریخی جهان و ایران و خاورمیانه را مورد تحقیق و بازدید و مطالعه قرار داده اند شهر باستانی (تااوکا) نیز مورد نگارش آورده ما هم به خلاصه ای از ره آورد ایشان اشاره ای نموده ایم.وی چنین تئوکا را ستوده است (در محل همین برازجان امروزی بین شیراز و بوشهر )که همان تئوکه ی بطلمیوس جغرافی دان در کتاب ۴ بند ۴ جغرافی ایشان نام برده شده است .تئوکه  تااو کا (tauka)تا اوکه تموکن توکمان و توه نیز نامیده شده است .با چاپ این نقشه که از کتاب (از زبان داریوش) وی تصویر برداشته شده دیگر باید به اختلاف نگری و زیاده اندیشی به دیده ی اغماض بنگریم.
هر چند نامبرده نتوانست به دشتستان بزرگ بیاید و گور اجداد کورش بزرگ را که امروزه به گوردختر شهرت غیر واقعی یافته و یا تابلوی تاریخی دست کم مربوط به ۲۵۵۰ سال پیش را در پیشانی کوه (زرد چه ده)مشاهده نماید لکن محل دقیق تئوکه را تلویحا تعیین نموده است؛ هرتسفلد محققی دیگر گور واقع در بین بلندی های بزپر یا پشت پر را در بخش ارم برازجان از نزدیک مورد رویت قرار داد ؛وی عقیده دارد که،طبق قدمت سنگ های این بنا این گور دست کم یکصد سال پیش از کورش و یا مادرش ماندانا ،دختر آستیاژ(آزیدهاک)مادی بوده است .که مربوط به نیای ویشتاسپ یعنی آریا رمنه ،آسام یا تیس پیس بوده که عقبه ی هخامنس بوده اند هر چند ۱۲۰ کاخ دیگر در اطراف برازجان در عمق ۳ متری زمین سر بر بالش ابدیت گذارده اند که به همان حالت گمنامی و خوابیده دست کم محفوظ تر مانده اند ،لکن کاشکی باستان شناسی نو خاسته و از آن دور دستها بیایند ،تا کاخ کوروش برازجان و باقیمانده ی آپادانا ی داریوش بزرگ را هم در باغات شمالی روستای (دو رود گاه) دشتستان (بردک سیاه)و تخریب شده ی روستای نظر آقا (سنگ سیاه)را که عبرت آموز می باشند بنگرند،و ساتراپی نشین دشتستان بزرگ را مطالعه کنند که از شمال دیلم تا جنوب دشتی بانضمام بنادر جنوبی آن وسعت داشت که اکنون مانند یخی رفته رفته آب رفته و کوچک و کوچکتر شده است.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه