دوشنبه, 04 مرداد 1400 - Monday, 26 July 2021

سخن مردم" جلسه معاون عملیات و مسئول اتاق امر به معروف و نهی از منکر جبهه فرهنگی مردمی انقلاب استان بوشهر با مدیر کل بازرسی استان برگزار شد.

sokhanemardom 1936

به گزارش سخن مردم" این جلسه با حضور دهقان معاون عملیات جبهه فرهنگی و استواریان مسئول اتاق امر به معروف و نهی از منکر جبهه فرهنگی مردمی انقلاب استان بوشهر با مدیر کل بازرسی استان ، چهارشنبه 5 آذر ماه در محل دفتر مدیر کل بازرسی استان بوشهر برگزار شد.

جلسه در خصوص تعامل ، همکاری و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ، نظارت کامل بر کار مدیران تعامل ، همفکری و مطالبه گری نیرو های انقلابی برگزار شد.

استواریان درادامه گفت:مبارزه با مفاسد اقتصادی و سالم سازی اقتصاد ، تحقق و اجرای منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و همفکری و مطالبه گری برای تحقق اهداف عالیه انقلاب شاخصه حوزه انقلابی است ، از جمله اهداف اتاق امربه معروف ونهی ازمنکرجبهه فرهنگی مردمی انقلاب استان بوشهر است.

sokhanemardom 1937

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه