شنبه, 05 آذر 1401 - Saturday, 26 November 2022

سخن مردم" بازديد سر زده رييس اتاق اصناف با همراهي فرمانده حوزه بسيج اصناف ، روساي اتحاديه مرتبط ، رييس هيات امنا بازار ، اماكن انتظامي و تيم بازرسي اتاق اصناف دربازار شمالي و جنوبي ، خيابان امام و بازار روز در خصوص ساماندهي بازار روز ، رفع سد معبر و جمع آوري اتباع بيگانه غير مجاز در سطح بازار ٥٠ اخطاريه پلمپ صادرگرديد .

1

به گزارش سخن مردم"در اين راستا رييس اتاق اصناف با جديت درحضور كسبه و بازاريان عنوان كرد فقط اتباع بيگانه اي كه مطابق بند ٤ ماده ٣ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ١٢ ق ن ص كشور داراي گذرنامه - پروانه كار و پروانه اقامت معتبر هستند ميتوانند در واحدهاي صنفي فعاليت داشته باشند .

13

همچنان در خصوص سد معبر واحدهاي صنفي اضافه كردند هر دو هفته يكبار از سطح بازار بازديد بعمل مي آيد و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد .

1415

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه