یکشنبه, 13 آذر 1401 - Saturday, 03 December 2022

سخن مردم"طرح تعالی مدیریت در دبیرستان بنت الهدی برازجان اجرایی شد.دراین طرح دانش آموزان موظف هستند وظایف خودرا درقبال مسئولیت هایی که به انها محول شده به بهنرین شکل انجام دهند.

گزارش:مهین قاسمی

18

به گزارش سخن مردم"دوشنبه ۲۸آبان ماه مراسم طرح تعالی مدیریت در دبیرستان بنت الهدی برازجان با عنوان مدام و با هدف مشارکت و مسؤولیت پذیری هر چه بیشتر دانش آموزان در مدارس برگزار شد.

در این مراسم تمامی مسؤولیت های مدیریتی آموزشی ، پرورشی و غیره به عهده دانش آموزان بود.

این طرح از شنبه تا چهارشنبه در استان با بازتاب خوب به اجرا در خواهد آمد.

همچنین در این طرح که مشارکت دانش آموز،در مدارس نام دارد (مدام) با جایگزین کردن نقش هر دانش آموز در قالب مدیریت، معاونت ، دبیر و دیگر مسؤولیت ها در آنان زمینه ایجاد خلاقیت و استقلال بیشتر ایجاد خواهد شد.

در پایان نیز دانش آموزان مؤظف به گزارش پایان کار خود خواهند بود.

11

141617

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه